ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Γεωργιάδης Απόστολος

Η ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΣΕΛΙΔΕΣ289
ΙSBN978-960-420-793-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ16
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η παρούσα μονογραφία αποσκοπεί στην ανάδειξη της λειτουργίας της αντικειμενικής (συναλλακτικής) καλής πίστης μέσα από τον δικαιοπρακτικό μηχανισμό των αιρέσεων. Το γεγονός ότι οι συναλλασσόμενοι είναι κατ’ αρχήν ελεύθεροι να συνάπτουν δικαιοπραξίες μεταξύ τους και να εξαρτούν τα αποτελέσματά τους από μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα δεν σημαίνει ότι είναι και ελεύθεροι να διαταράσσουν αδικαιολόγητα τη ροή των γεγονότων, με σκοπό να ωφεληθούν σε βάρος της άλλης πλευράς. Η σπουδαιότητα της αρχής pacta sunt servanda, η οποία δυστυχώς αποτελεί αρκετές φορές ζητούμενο στις συναλλαγές, αντανακλάται και στο άρθρο 207 ΑΚ, οι διατάξεις του οποίου αποτελούν τον πυρήνα του βιβλίου.

Παράλληλα ο συγγραφέας, προκειμένου να σκιαγραφήσει με ορθό τρόπο το πεδίο εφαρμογής της κρίσιμης ρύθμισης του άρθρου 207 ΑΚ, εξετάζει συστηματικά και κριτικά τόσο το εν γένει υποσύστημα του Αστικού Κώδικα περί αιρέσεων (άρθρα 201 επ. ΑΚ) όσο και την κρατούσα στη θεωρία σχετική διδασκαλία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις των αιρέσεων.