Πάρις Αρβανιτάκης

Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠOΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θεωρητική προσέγγιση και συστηματική αναγωγή στη νομολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012
ΣΕΛΙΔΕΣ547
ΙSBN978-960-420-487-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής αξιοποιείται εκτεταμένα στη νομική πράξη. Τα ζητήματα της διαταγής πληρωμής είναι ποικίλα και δίνουν λαβή σε πλούσια νομολογία. Η συνεισφορά του έργου αυτού συνίσταται στην ανάδειξη, την αξιολόγηση και τη συστηματοποίηση του σχετικού υλικού. Για τον σκοπό αυτόν συγκεντρώθηκε η πλειονότητα των δημοσιευμένων στον νομικό τύπο, αλλά και σημαντικός αριθμός αδημοσίευτων δικαστικών αποφάσεων της τελευταίας δεκαπενταετίας, οι σπουδαιότερες των οποίων κατατάχθηκαν κάτω από επιμέρους θεματικές ενότητες που αφορούν: στη συμφωνία του θεσμού της διαταγής πληρωμής με το συνταγματικό και το κοινοτικό δίκαιο· στην αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής εν γένει, αλλά και ειδικότερα κατά του Δημοσίου και των άλλων νπδδ και νπιδ· στον αρμόδιο δικαστή για την έκδοση διαταγής πληρωμής· στις προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής· στα έγγραφα με βάση τα οποία μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής· στο περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής· στην επίδοση της διαταγής πληρωμής· στα ένδικα μέσα και τα ένδικα βοηθήματα κατά της διαταγής πληρωμής· στην ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής· στο δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής· στις συνέπειες της διαταγής πληρωμής ως προς την παραγραφή· στην εκτέλεση της διαταγής πληρωμής· στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης και την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης με τίτλο διαταγή πληρωμής· σε άλλα ειδικότερα θέματα. Το έργο περιλαμβάνει επίσης θεωρητικές εμβαθύνσεις: γενική εισαγωγή στο δίκαιο της διαταγής πληρωμής, καθώς και εισαγωγικές παρατηρήσεις σε επιμέρους ενότητες. Συμπληρώνεται δε από ευρετήρια (αναλυτικό και λημματικό) που διευκολύνουν την πλοήγηση στα περιεχόμενά του.