Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Νίκος Π. Κουμουτζής, Κατερίνα Γεράκη

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Θεμελίωση & ασφάλιση της ευθύνης, Νομοθεσία - νομολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2007
ΣΕΛΙΔΕΣ499
ΙSBN978-960-420-338-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο

Το έργο αποτελεί μια προσπάθεια συστηματικής παρουσίασης των νομολογιακών εξελίξεων στο πεδίο της θεμελίωσης και της ασφάλισης της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα. Για την ευκολότερη επισκόπηση και κατανόηση του περιεχομένου των δικαστικών αποφάσεων από τον αναγνώστη, η παρουσίαση της νομολογίας γίνεται με αφετηρία τα οικεία νομοθετικά κείμενα (π.χ. Αστικός Κώδικας, Ν. ΓΠΝ 4/5.12.1911, Π.Δ. 237/1986, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας…). Ειδικότερα, κάτω από κάθε διάταξη παρουσιάζονται με τίτλους τα κυριότερα ερμηνευτικά ζητήματα που γεννά η εφαρμογή της. Υπό τον εκάστοτε τίτλο παρατίθεται αρχικά αυτούσιο απόσπασμα της απόφασης που είναι νεώτερη και προέρχεται από ανώτερη δικαιοδοτικά βαθμίδα, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται (μόνο με τον αριθμό τους και τον αριθμό σελίδας του περιοδικού όπου δημοσιεύονται) και οι τυχόν λοιπές αποφάσεις που υιοθετούν την ίδια θέση. Από την άλλη πλευρά, όταν εντοπίζονται νομολογιακές αντιθέσεις, αυτές αναδεικνύονται. Κάθε απόσπασμα απόφασης που παρατίθεται συνοδεύεται και από συγκεκριμένο πλάγιο αριθμό. Στο τέλος του έργου υπάρχει αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, στο οποίο γίνονται παραπομπές τόσο σε διατάξεις νόμων όσο και στις οικείες (πλαγιαριθμημένες) δικαστικές αποφάσεις που εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις. Λόγω του περιεχομένου του και της χρηστικής δομής του, το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για όσους ασχολούνται με το δίκαιο των αυτοκινητικών ατυχημάτων.