Λεονάρδος Αρ. Κόντος-Μάναλης

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τόμος 1ος, Πλαίσια-διαδικασία-ερμηνεία&πράξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2007
ΣΕΛΙΔΕΣ827
ΙSBN978-960-420-325-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ4484

Το έργο διαιρείται σε έξι κεφάλαια (με περαιτέρω υποδιαιρέσεις αυτών κατά τμήματα), όπου αναλύονται επιλεγμένα φορολογικά ζητήματα και ειδικά θέματα από τον επιχειρηματικό κύκλο, με ιδιαίτερη έμφαση και νομολογιακή προσέγγιση των θεμάτων του δικαίου των επιχειρήσεων (ατομικών - εταιρικών).
Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα ζητήματα φορολογικού δικαίου που ανακύπτουν τόσο κατά στάδιο ίδρυσης της επιχείρησης όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας της, ενώ ταυτόχρονα συνάγονται συμπεράσματα και προτείνονται λύσεις. Μέσα από τις διάφορες τμηματικές ενότητες επιχειρείται μία επισκόπηση και διερεύνηση των όλων των φορολογικών όψεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να εξετάζεται η επιχείρηση ως πλήρες φορολογικό υποκείμενο με τις συνακόλουθες υποχρεώσεις της, όπως π.χ. τις υποχρεώσεις από το ΚΒΣ, από τους φορολογικούς ελέγχους, από το ΦΠΑ κ.λπ.
Στο τελευταίο (έκτο) κεφάλαιο αντιμετωπίζονται με πρωτότυπη σκέψη οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και διακρατικές συναλλαγές από πλευράς φορολογίας (με βάση τους διεθνείς συμβατικούς κανόνες και τους κανόνες της Ε.Ε.).
Το παρόν βιβλίο, χάρις στη δομή του, αποτελεί βοήθημα ενημερωμένο, πρωτότυπο και χρήσιμο, καθώς πραγματεύεται (με ταυτόχρονο σχολιασμό και παράθεση της σχετικής νομολογίας) κατά τρόπο ενιαίο τα φορολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.