Φορολογικό Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Φορολογικό Δίκαιο

Δηλώστε έξυπνα 2020

Μελάς Χρήστος Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-618-033-0
7€

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΕ &ΕΠΕ

Αληφαντής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-618-5198-27-5
60€

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αληφαντής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-5198-20-6
50€

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-93-8481-0
42€

Ανάλυση - ερμηνεία κυρώσεων / Κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Σταματόπουλος Δημήτριος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-83795-0-3
50€

Οι μεταβιβάσεις κινητής & ακίνητης περιουσίας με χαριστική αιτία

Σεϊμένης Ορέστης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-839060-0-5
64€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ

Καραγιάννης Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-9781-19-0
24.5€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Καραγιάννης Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-9781-23-7
26.5€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τσιατούρας Φώτης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-618-80497-3-4
50€

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Τσιατούρας Φώτης Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-618-80497-2-7
70€

Ο ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ρέππας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-6780-82-0
50€ - 47.5€

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κόντος-Μάναλης Λεονάρδος Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-420-325-3
80€ - 72€

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν.Σ. ΚΡΑΤΟΥΣ.

Κρόμπας Γρηγόριος Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 960-420-183-2
75€ - 67.5€

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κόντος-Μάναλης Λεονάρδος Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 960-420-190-5
23.5€ - 21.15€