Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

Με προσωπικές ασφάλειες εκ του νόμου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2002
ΣΕΛΙΔΕΣ262
ΙSBN960-420-182-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ1424

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή με μορφές προσωπικών ασφαλειών εκ του νόμου και όχι με συμβατικές μορφές προσωπικών ασφαλειών, όπως η εγγύηση. Κυρίως εξετάζεται η λειτουργία της οφειλής εις ολόκληρον ως μηχανισμού προσωπικής ασφάλειας όχι μόνο για την εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή στο πλαίσιο κάποιας πιστωτικής ή άλλης παρόμοιας σύμβασης αλλά και για την εξασφάλιση της απαίτησης του ζημιωθέντος στο πλαίσιο της τέλεσης μιας αδικοπραξίας από περισσότερους (π.χ. ΑΚ 926). Ειδικότερα εξετάζονται:
Η συνεγγύηση σύμφωνα με την ΑΚ 854 o Η εκ του νόμου δημιουργούμενη οφειλή εις ολόκληρον μεταξύ παλαιού οφειλέτη και αναδοχέα στη σωρευτική αναδοχή χρέους (ΑΚ 477) o Η εκ του νόμου σωρευτική αναδοχή χρέους σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης (ΑΚ 479) o Η ρύθμιση των ΑΚ 926-927 (ευθύνη περισσότερων για την ίδια αδικοπραξία) o Άλλες περιπτώσεις ευθύνης περισσότερων για την ίδια αδικοπραξία (π.χ. ΑΚ 922, 71 άρθρο 4 εδ. α? ν. Γ³Ν/1911, άρθρο 6 § 10 ν. 2251/1994) o Η εις ολόκληρον ευθύνη περισσότερων υπογραφέων του ίδιου αξιογράφου o Η εις ολόκληρον δημιουργούμενη ευθύνη στην τριτεγγύηση της συναλλαγματικής o Η εξασφαλιστική λειτουργία της ρύθμισης του άρθρου 22 ΕμπΝ και συγκεκριμένα η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μία σύνοψη των συμπερασμάτων από την έρευνα και κυρίως την πρακτική σημασία που μπορεί να έχει για τον εφαρμοστή του δικαίου η αναγνώριση της οφειλής εις ολόκληρον ως προσωπικής ασφάλειας σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες περιπτώσεις οφειλής εις ολόκληρον.