Πολιτική Δικονομία

Όλα τα βιβλία

Πολιτική Δικονομία

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Μάζης Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-132-8
15€ - 13.5€

Η ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 54Β ΠΑΡΑΓΡ.3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΓΚΑΝΟΥ ΤΗΣ 16-9-1988, ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Καλαβρός Γρηγόρης Έτος Έκδοσης: 2000
ISBN: 960-420-147-6
6€

Η ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παπαδόπουλος Κων/νος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 000-070-507-5
60€

1Ο 1994

DIKE International Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 000-106-001-2
10€ - 9€

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 867-903)

Μπέης Κώστας Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 000-060-014-1
29.5€ - 26.55€

ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Κέντρο Δικανικών Μελετών Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 000-060-023-3
23.47€ - 21.12€

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Μπρακατσούλας Βασίλης Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 000-061-705-7
20€ - 18€

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Μπρακατσούλας Βασίλης Έτος Έκδοσης: 1992
ISBN: 000-061-706-4
15€ - 13.5€

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Μπέης Κώστας Έτος Έκδοσης: 1983
ISBN: 978-960-420-323-9
15€ - 13.5€

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Μπέης Κώστας Έτος Έκδοσης: 1983
ISBN: 000-060-020-2
14.5€ - 13€

CIVIL AND CRIMINAL ΡROCEEDINGS IN GREECE

Iatrou A. Έτος Έκδοσης: 1981
ISBN: 000-109-102-3
6€ - 5.4€

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Μπέης Κώστας Έτος Έκδοσης: 1981
ISBN: 000-060-019-6
15€

ΣΥΜΒΟΛΕΣ

Μπέης Κώστας Έτος Έκδοσης: 1980
ISBN: 000-060-021-9
20€

ΣΥΜΒΟΛΕΣ

Μπέης Κώστας Έτος Έκδοσης: 1980
ISBN: 000-060-022-6
20€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ

Κουτουρίσης Κωνσταντίνος Έτος Έκδοσης: 1978
ISBN: 000-044-003-7
9€ - 8.1€