Φιλόλαος Δ. Δημητρίου

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2004
ΣΕΛΙΔΕΣ368
ΙSBN960-420-242-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Στο έργο αυτό γίνεται συστηματική ανάπτυξη του θεσμού της διαιτησίας στις H.Π.A. Tο βιβλίο συγκροτείται από τρία βασικά τμήματα. Tο πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια στα οποία εκτίθεται η Iστορική Aνασκόπηση του θεσμού. Tο δεύτερο μέρος αναφέρεται στο Iσχύον Σύστημα της Διαιτησίας, όπου γίνεται ανάπτυξη του δικαίου της διαιτησίας, το οποίο συναποτελούν τρία βασικά νομοθετήματα. O Oμοσπονδιακός νόμος (Federal Arbitration Act). O Oμοιόμορφος Πολιτειακός νόμος (Uniform Arbitration Act). Kαι οι Kανόνες Διαιτησίας της American Arbitration Association (A.A.A. Commercial Arbitration Rules). H διεξοδική ανάπτυξη γίνεται σε οκτώ (8) χωριστά κεφάλαια. Στο τρίτο μέρος του έργου παρατίθενται σε τρία "Παραρτήματα" (Appendixes) τα όπως ισχύουν σήμερα κείμενα στην Aγγλική των τριών νομοθετημάτων, ήτοι (A) του "Federal Arbitration Act", (B) του "Uniform Arbitration Act" και (Γ) των "A.A.A.-Rules".