Ποινικά Χρονικά | Οκτώβριος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Oκτωβρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι Σύγχρονη ποινική καταστολή στο πλαίσιο της ΕΕ και κράτος δικαίου: το αξιόποινο ως εργαλείο υπηρέτησης πολιτικής σκοπιμότητας στο παράδειγμα της παραβίασης ενωσιακών περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας (561)

• Δημήτριος Καραγκούνης Το πρόβλημα των διαζευκτικά επαπειλούμενων ποινών (569)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Δικαίωμα ακροάσεως: Παραβίαση του δικαιώματος ακροάσεως της υποστηρίζουσας την κατηγορία και σχετική ακυρότητα  (ΑΠ 408/2023) (576)

• Δωροληψία υπαλλήλου: Ζητήματα επιδίκασης δικαστικών εξόδων  (ΑΠ 1678/2022) (580)

• Αθέμιτη παρακολούθηση με τεχνικά μέσα: Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη (ΑΠ 1561/2022) (587)

• Συκοφαντική δυσφήμηση: Ζητήματα αιτιολογίας, υπέρβασης εξουσίας και εσφαλμένης ερμηνείας νόμου (ΑΠ 314/2023) (591)

• Ληστεία από κοινού: Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη (ΑΠ 1551/2022) (601)

• Ναρκωτικά: Κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατ’ επάγγελμα. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη (ΑΠ 1684/2022) (602)

• Νομιμοποίηση εσόδων: Καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ζητήματα νομίμου βάσεως (ΑΠ 1584/2022) (604)

• Τεκμήριο αθωότητας: Απόλυτη ακυρότητα (άρ. 171 αριθμ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ) (ΑΠ 1168/2022) (611)

• Νομιμοποίηση εσόδων: Αθώωση του υπαιτίου κατόπιν αθωώσεώς του και για το βασικό αδίκημα (ΤρΕφΑθ 1858/2023) (618)

• Απάτη επί δικαστηρίω: Καθήκον αληθείας. Ουσιαστική διοίκηση εταιρείας (ΤρΕφΛαρ 277/2022) (618)

• Ανθρωποκτονία από πρόθεση: Ενδείκτες δόλου και βρασμού ψυχικής ορμής (ΣυμβΠλημΠατρ 425/2022 – εισ. πρότ. Ευγενίας Μαγκλάρα(619)

• Παράβαση καθήκοντος: Υπέρβαση πειθαρχικής εξουσίας (ΠεντΣτρατΑθ 235/2020) (625)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας: Χορήγηση της διοικητικής απόφασης αναγνώρισης πρόσφυγα (ΕγκΕισΑΠ 12/2023 – Γ. Σκιαδαρέσης) (628)

• Κίνηση οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας: Τοποθέτηση φορητών μηχανισμών ακινητοποίησης οχημάτων (ΕγκΕισΑΠ 17/2023 – Γ. Σκιαδαρέσης) (632)

• Υπεξαίρεση εις βάρος κληρονόμων: Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔιατΕισΕφΑθ 403/2022 – Δ. Γκύζης) (633)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γρηγόριος Πεπόνης Ζητήματα σχετικά με την έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών (638)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.