Ποινικά Χρονικά | Οκτώβριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου 2020 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Θεοχάρης Δαλακούρας Η πραγματογνωμοσύνη ως μέσο απόδειξης στην ποινική δίκη (561)

• Χάρης Παπαχαραλάμπους Η ποινική δογματική στη μετανεωτερική συνθήκη. Αντοχή στη ρευστότητα ή το τέλος μιας αυταπάτης; – Σκέψεις γύρω από τη στρεβλή οικουμενικότητα, την (αν)ασφάλεια και το πρωτείο της αστυνομίας (567)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απόλυση υφ’ όρον: Συγχώνευση αθροιστικώς εκτιτέας ποινής κατ’ άρ. 12 παρ. 5 Ν. 4322/2015 (ΑΠ 44/2020) (581)

• Αρχαιότητες: Αποδοχή και διάθεση αρχαίου αντικειμένου ως προϊόντος εγκλήματος (ΑΠ 1304/2019) (582)

• Αρχαιότητες: Υπεξαίρεση αρχαίου αντικειμένου (ΑΠ 95/2020) (584)

• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Παράλειψη γνωστοποίησης στην ΑΠΔΠΧ της σύστασης και λειτουργίας αρχείου. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1861/2019, ΑΠ 40/2020 − παρατηρήσεις Ν. Γανιάρη) (588)

• Ενδοοικογενειακή βία: Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή (ΑΠ 1997/2019, 2055/2019) (591)

• Εκρηκτικές ύλες: Αθώωση για παράβαση σχετικά με εκρηκτικές ύλες (άρ. 272 παρ. 1 ΠΚ) (ΜΟΕΑθ 55/2019) (609)

• Έκδοση: Έκδοση αλλοδαπού στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη του εκζητουμένου σε περίπτωση εκδόσεως (ΣυμβΕφΑθ 40/2019) (610)

• Αμέλεια: Ανθρωποκτονία λόγω συγκλίνουσας ιατρικής αμέλειας (ΤρΕφΘρ 12/2020) (615)

• Κλήτευση: Ακυρότητα της κλήτευσης (ΜονΠλημΑθ 1453/2020) (619)

• Κλητήριο θέσπισμα: Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος. Ευθύνη τεχνικού ασφαλείας (ΜονΠλημΑθ 1722/2020) (619)

• Απάτη: Λήψη αποδοχών από ιατρό του ΙΚΑ (υπό ειδική σύμβαση έργου) παράλληλα διορισθέντα σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού ΕΠΑΛ. Διαχρονικό δίκαιο. Παραγραφή (ΣυμβΠλημΘεσ 352/2020 – εισ. πρότ. Π. Παναγιωτόπουλου) (620)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εισαγγελεύς: Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρ. 10 παρ. 3 του Ν. 4703/2020 λόγω της ανάθεσης διοικητικών καθηκόντων σε εισαγγελείς (ΓνωμΕισΑΠ 13/2020 Δ. Παπαγεωργίου) (625)

• Αποδεικτικά μέσα: Χρήση και αποδεικτική αξιοποίηση παρανόμως κτηθέντος αποδεικτικού μέσου στην πειθαρχική διαδικασία (ΓνωμΕισΑΠ 14/2020 Β. Χαλντούπης) (626)

• Εισαγγελεύς: Διερεύνηση καταγγελίας σε περίπτωση αφαίρεσης ζωής από κρατικά όργανα (ΕγκΕισΑΠ 12/2020 Δ. Παπαγεωργίου) (628)

• Εισαγγελεύς: Εφαρμογή του άρ. 183 ΠΚ επί περιστατικών διέγερσης σε ανυπακοή κατά των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΕγκΕισΑΠ 16/2020 Β. Πλιώτας) (631)

• Εισαγγελεύς: Εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων (ΕγκΕισΑΠ 17/2020Όλγα Σμυρλή) (631)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

• Δεδομένα ταυτοποίησης: Λήψη και διατήρηση δεδομένων ταυτοποίησης (identification data) στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (άρ. 8 ΕΣΔΑ) (P.N. κατά Γερμανίας της 11.6.2020 – παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη) (633)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Νικόλαος Αποστολίδης Η «εν επιδικία» παραγραφή της αστικής αξίωσης και η επίδρασή της στη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά τον νέο ΚΠΔ (637)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Οκτωβρίου 2020 πατήστε εδώ.