Ποινικά Χρονικά | Νοέμβριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Νικόλαος Σταματάκης H ηλικία ως παράγοντας καθορισμού της εγκληματικής σταδιοδρομίας (641)         

• Όλγα Αποστόλου Πράξεις εξαναγκασμού σε βάρος «αδυνάμων» κατά τον Ποινικό Κώδικα (648)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αιτιολογία: : Μη απάντηση επί αρνητικού της κατηγορίας ισχυρισμού. Παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης (ΑΠ 1165/2021 – παρατηρήσεις: Ι. Λαζάνης) (659)

• Ενδοοικογενειακή βία / Άμυνα: Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Ζητήματα αιτιολογίας - Στοιχεία άμυνας (ΑΠ 1/2022 ) (684, 666)

• Παραγραφή: Τέλεση απάτης, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης εγγράφου εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Ν. 1608/1950. Παραγραφή. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1035/2022) (687)

• Ποινή: Δοσοποίηση ποινής από το δικαστήριο της συγχώνευσης. Υπέρβαση εξουσίας (ΑΠ 1098/2021) (695)

• Φορολογικά αδικήματα: Φοροδιαφυγή τελεσθείσα με υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εξωλογιστικός προσδιορισμός των χρεών (ΑΠ 983/2021) (704)

• Έκδοση: Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του εκζητουμένου από τις δικαστικές αρχές του Κατάρ με περιοριστικούς όρους (ΣυμβΕφΑθ 33/2022) (706)

• Τραπεζική απιστία: Δανειοδότηση ομίλου ευρισκομένου σε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο. Διαχρονικό δίκαιο (ΤρΕφΑθ 2048, 3691/2019) (707)

• Απομιμητικά προϊόντα: Διάθεση προς πώληση (ΤρΕφΛαρ 415/2019) (712)

• Καταδολίευση δανειστών: Απαίτηση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα τελούμενο εις βάρος κληρονόμου του ενάγοντος. Ενεργητική νομιμοποίηση για παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Πρότερος σύννομος βίος (ΤρΠλημΧαν 1203/2021) (713)

• Σωματική βλάβη εξ αμελείας κατά την οδήγηση οχήματος: Αποχή από την ποινική δίωξη με δήλωση του παθόντος (ΤρΑερΑθ 121/2022) (716)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εισαγγελική παραγγελία:  Χορήγηση αντιγράφων ηχητικών αρχείων του κέντρου κλήσεων του ΕΚΑΒ. Σφάλμα οφειλόμενο σε προφανή παραδρομή. Δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα (ΓνωμΕισΑΠ 9/2022 Δ. Παπαγεωργίου) (716)

• Καθήκοντος παράβαση:  Τελουμένη από γραμματέα δικαστηρίου. Άρνηση χορήγησης αντιγράφων δικογραφίας αυθημερόν. Διαχρονικό δίκαιο (ΔιατΕισΠρωτΑθ 413/2022 – Σ. Μανώλης) (718)

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

+ Λάμπρος Μαργαρίτης (720)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.