Ποινικά Χρονικά | Νοέμβριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου 2019 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

+ Νικόλαος Ανδρουλάκης (υπό Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη) (641)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Νικόλαος Μπιτζιλέκης Η κατανομή του ρυθμιστικού πεδίου μεταξύ ποινικού νομοθέτη και δικαστή (Με αφορμή τον νέο Ποινικό Κώδικα) (642)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Ελαφρυντικές περιστάσεις: Σύννομος βίος. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1663/2019) (671)

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Εκτέλεση εντάλματος γερμανικών αρχών κατά υπηκόου του Ιράκ για άσκηση ποινικής δίωξης επί γενοκτονίας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας (ΑΠ 1485/2019) (676)

• Μετανάστες παράτυποι: Απόρριψη ισχυρισμού περί μεταφοράς προσώπων που έχρηζαν διεθνούς προστασίας (ΑΠ 1464/2019) (681)

• Πόθεν έσχες: Στοιχεία κλητηρίου θεσπίσματος. Περιορισμός των υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεως πόθεν έσχες με μεταγενέστερο νόμο (ΑΠ 528/2019 – παρατηρήσεις Ε. Αποστολάκη) (685)

• Συμμετοχή σε απόδραση κρατουμένου: Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1466/2019) (698)

• Πορνογραφία ανηλίκων: Αθώωση για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας (ΜΟΕΔωδ 3/2019) (704) 

• Κλητήριο θέσπισμα: Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος λόγω μη αναγραφής της ακριβούς ημερομηνίας τελέσεως πλημμελημάτων (ΤρΕφΑθ 2364/2019) (705)

• Υπεξαίρεση: Μετατροπή της κατηγορίας από κακουργηματική σε πλημμεληματική υπεξαίρεση. Παύση της ασκηθείσας ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής (ΣυμβΕφΑθ 960/2019 – εισ. πρότ. Ευσταθίας Καπαγιάννη) (706)

• Προσωπικά δεδομένα: Παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διά της αναρτήσεως στο διαδίκτυο υποκλαπέντος βίντεο ερωτικού χαρακτήρα (ΤρΠλημΚαρδ 874/2018) (709)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Ποινικό μητρώο: Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως για τον διορισμό δημοσίου υπαλλήλου (ΓνωμΕισΑΠ 7/2019 – Δ. Παπαγεωργίου) (711)

• Συνολική ποινή: Επανακαθορισμός του ανωτάτου ορίου της εκτιτέας συνολικής ποινής καθείρξεως υπό την ισχύ του νέου ΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 8/2019 – Δ. Παπαγεωργίου) (711)

• Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Εισαγγελίας Αρείου Πάγου: Εφαρμογή του άρ. 469 ΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 9/2019 – Π. Μπρακουμάτσος) (712)

• Εισαγγελέας υπηρεσίας: Χρόνος σύνταξης της εισαγγελικής πρότασης επί προσφυγής του προσωρινώς κρατουμένου κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης (ΕγκΕισΑΠ 10/2019 – Δ. Παπαγεωργίου) (713)

• Περαίωση της προδικασίας: Άσκηση εποπτείας για την ταχεία περαίωση της προδικασίας (ΕγκΕισΑΠ 12/2019 – Β. Πλιώτας) (714)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γεώργιος Σκιαδαρέσης Νέος Ποινικός Κώδικας και συνέπειες από την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 (715)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ - ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

• Νικόλαος Ανδρουλάκης (640)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Νοεμβρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Νοεμβρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.