Ποινικά Χρονικά | Μάρτιος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
• Νικόλαος Σαββίδης Η γενετική ανάλυση στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4855/2021. Προϋποθέσεις διενέργειας και ανακύπτοντα ζητήματα υπό το πρίσμα των επιταγών του συστήματος της ελεγχόμενης πραγματογνωμοσύνης και του άρθρου 8 ΕΣΔΑ (161)

• Δημήτριος Καραγκούνης Αυτουργία και συμμετοχή στο έγκλημα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση (84)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αιτιολογία: Αιτιολογία ως προς την αναφορά των αποδεικτικών μέσων. Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση (ΑΠ 1659/2022) (185)

• Απιστία: Συρροή απιστίας και υπεξαίρεσης (ΑΠ 261/2022) (188)

• Ποινή: Καθορισμός συνολικής ποινής επί συγχωνεύσεως. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1516/2022) (206)

• Συνδικαλιστικές οργανώσεις: Ακαταδίωκτο μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων στρατιωτικών. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου (ΑΠ 1080/2022) (207)

• Φοροδιαφυγή: Ολική διοικητική περαίωση της διαφοράς. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 230/2022) (212)

• Φοροδιαφυγή: Διαχρονικό δίκαιο. Ερμηνεία του άρ. 469 νΠΚ. Παραπομπή στην Ολομέλεια (ΑΠ 1579/2022) (214)

• Έκδοση: Απαγόρευση εκδόσεως σε περίπτωση δικαιοδοσίας ελληνικών αρχών (ΤρΕφΑθ 59/2022) (219)

• Τοκογλυφία και εκβίαση κατ’ εξακολούθηση: Μερική παραγραφή. Άρση απορρήτου επικοινωνιών (ΤρΠλημΑθ 2834/2022) (221)

• Προστασία σήματος φήμης: Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Πλαστογραφία. Προστασία του σήματος φήμης (ΣυμβΠλημΘεσ 1585/2020) (225)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ

• Γεωργίου κατά Ελλάδος: Απόφαση της 14ης Μαρτίου 2023 – αριθμός προσφυγής 57378/18 (σημείωση Η. Αναγνωστόπουλου, μετάφραση – επιμέλεια Α. Μεζαρί(229)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων: Νόμιμη χορήγηση εγγράφων που αφορούν ανηλίκους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο ελέγχου αυτών (ΓνωμΕισΑΠ 3/2023 – Μαριάννα Ψαρουδάκη(233)

• Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος: Αρμοδιότητα διερεύνησης δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών (ΕγκΕισΑΠ 4/2023 – Γ. Σκιαδαρέσης) (234)

• Επιθεώρηση εισαγγελιών: Νέο πλαίσιο επιθεώρησης των εισαγγελικών λειτουργών και αξιολόγησης των εισαγγελιών της χώρας (ΕγκΕισΑΠ 5/2023 – Δ. Παπαγεωργίου) (237)

• Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών: Διαπιστωτική πράξη άρσεως της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών μετά την παρέλευση πενταετίας (ΔιατΕισΕφΑθ 1/2023 – Ν. Δεγαΐτης) (238)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

• ϯ Heinz Müller-Dietz (υπό Δ. Κιούπη) (240)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.