Ποινικά Χρονικά | Μάρτιος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Αργύριος Καρράς Βασικές παρατηρήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (161)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Μετάδοση κατ’ εξακολούθησιν σε τρίτα, μη δικαιούμενα πρόσωπα, αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό βλάβης τρίτου. Ανάρτηση στο διαδίκτυο αρχείων ερωτικού περιεχομένου (ΑΠ 686/2021 – παρατ. Ν. Γανιάρη) (179)

Νομιμοποίηση εσόδων: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με την χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα (ΑΠ 871/2020) (200)

Νόμος ποινικός: Παραγραφή φοροδιαφυγής. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 95/2022) (202)

Τρομοκρατικές πράξεις – Τρομοκρατική οργάνωση: Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 442/2021) (212)

Χρέη προς το Δημόσιο: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1320/2020) (217)

Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους: Απαλλαγή του κατηγορουμένου για προσβολές της γενετήσιας ελευθερίας εις βάρος του ανηλίκου τέκνου του. Ζητήματα εφέσεως κατά βουλεύματος και ζητήματα αιτιολογίας (ΣυμβΕφΑθ 1722/2020 – αντίθ. εισ. πρότ. Ι. Χατζόγλου) (218)

Έγκληση: Εκπρόθεσμη υποβολή εγκλήσεως επί συκοφαντικής δυσφημήσεως τελουμένης μέσω διαδικτύου. Επάρκεια της γνώσης των διισχυρισθέντων και του ψευδωνύμου του δράστη για την έναρξη της τρίμηνης προθεσμίας (ΤρΠλημΑθ 995/2021) (226)

Έγκληση: Επίλυση της διαφωνίας μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέως ως προς το ζήτημα της επιβολής προσωρινής κράτησης. Ζητήματα νομότυπης υποβολής της έγκλησης (ΣυμβΠλημΣερ 296/2021 – σύμφ. εισ. πρότ. Περιστέρας Τιάκα) (227)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Προσωρινή κράτηση: Γενικές οδηγίες προς αποφυγή παραβιάσεων του άρ. 5 παρ. 4 ΕΣΔΑ με αφορμή την από 18.3.2021 απόφαση του ΕΔΔΑ (υπόθεση «Λοΐζου κατά Ελλάδας») (ΕγκΕισΑΠ 4/2022 – Δ. Παπαγεωργίου) (231)

Δικαιώματα διαδίκων: Δικαίωμα ενημέρωσης των διαδίκων σχετικά με το περιεχόμενο της εισαγγελικής παραγγελίας με την οποία διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση (ΕγκΕισΑΠ 5/2022 – Α. Ζήσης) (232)

Φοροδιαφυγή – Ποινική δίωξη: Φοροδιαφυγή περί το εισόδημα. Αρχειοθέτηση της υπόθεσης κατ’ άρ. 43 παρ. 4 ΚΠΔ λόγω μη συνδρομής θετικής δικονομικής προϋπόθεσης (ΑναφΕισΠλημΑθ 2096/2021 – Ν. Αντωναράκος) (234)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δομίνικος Αρβανίτης Ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4489/2017 για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας – Με αφορμή την ΑΠ 319/2021 (238)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.