Ποινικά Χρονικά | Μάρτιος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2021 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Χρήστος Βρούστης Προβληματισμοί επί της διεύρυνσης της κατ’ έγκληση δίωξης των εγκλημάτων κατά περιουσιακών εννόμων αγαθών (161)

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αρμοδιότητα: Κανονισμός αρμοδιότητας όταν κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός (ΣυμβΑΠ 435/2020) (176)

• Ελαφρυντικές περιστάσεις: Αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης περί προτέρου συννόμου βίου. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 905/2020) (182)

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Έφεση κατ’ αποφάσεως περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως (ΣυμβΑΠ 329/2020, ΣυμβΑΠ 1074/2020 – παρατηρήσεις Α. Μπαλτά) (185)

• Κλοπή: Παράσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως πολιτικώς ενάγουσας λόγω ηθικής βλάβης από κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθησιν (ΑΠ 1332/2018 – παρατηρήσεις Γ. Αλέκου) (191)

• Ποινή: Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρ. 463 παρ. 4 νΠΚ (ΑΠ 750/2020) (200)

• Πορνογραφία ανηλίκων: Κατοχή πορνογραφικού υλικού προς αποκλειστική χρήση του κατηγορουμένου. Παραπομπή στην Ολομέλεια (ΑΠ 643/2020) (202)

• Πρόσφυγες: Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας λόγω αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα στο πρόσωπο των αιτούντων μετά την αμετάκλητη καταδίκη τους για παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια (ΣυμβΕφΘρ 342/2020 – σύμφωνη εισ. πρότ. Γ. Σκιαδαρέση) (208)

 Υπεξαίρεση: Υπεξαίρεση ασφαλίστρων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από ασφαλιστικό πράκτορα. Διαχρονικό δίκαιο. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής (ΣυμβΠλημΛαμ 49/2021 – εισ. πρότ. Μαρίας Ντόγα) (217)

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Κρατούμενοι: Χορήγηση αδειών στους κρατουμένους. Διαχρονικό δίκαιο (ΓνωμΕισΑΠ 8/2021 – Λ. Σοφουλάκης) (221)

• Εισαγγελεύς: Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Εισαγγελέως Αρείου Πάγου (ΓνωμΕισΑΠ 9/2021 – Αριστέα Θεοδόση) (222)

• Πρόσβαση στα έγγραφα της δικογραφίας: Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα της δικογραφίας από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων (ΓνωμΕισΑΠ 10/2021 – Αναστασία Δημητριάδου) (223)

• Συκοφαντική δυσφήμηση: Συκοφαντική δυσφήμηση κατά συρροή και κατ’ εξακολούθησιν από κοινού ενώπιον των ηθικών αυτουργών ως “τρίτων” (ΔιατΕισΠλημΘεσ 310/2020 – Π. Παναγιωτόπουλος) (228)

 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Νομιμοποίηση εσόδων: Παράλειψη αναφοράς ύποπτων συναλλαγών προς την αρμόδια για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων Αρχή (Εφετείο Φραγκφούρτης της 10.4.2018 – 2Ss-OWi 1059/17 – επιμέλεια – παρατηρήσεις Άννας Οικονόμου) (231)

 

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Παναγιώτης Κρεμμυδιώτης Ο ενδεδειγμένος χειρισμός στην περίπτωση κατά την οποία κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου με δύο κλητήρια θεσπίσματα αναφερόμενα σε διαφορετικά πραγματικά περιστατικά της αυτής αξιοποίνου πράξεως (238)

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Το Ποινικό Δίκαιο σε κρίση και υπό κρίση – Liber Discipulorum για τα εβδομηκοστά γενέθλια του Καθηγητή Ιωάννη Γιαννίδη, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2020, σελ. 798 (υπό Π. Τσιρίδη) (240)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαρτίου 2021 πατήστε εδώ.