Ποινικά Χρονικά | Μάιος 2023

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Ευτύχης Φυτράκης Η έννοια του αθέμιτου ωφελήματος στα εγκλήματα διαφθοράς (321)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αιτιολογία: Διάκριση μεταξύ ισχυρισμού πραγματικής πλάνης και άρνησης της κατηγορίας (ΑΠ 616/2022) (332)

• Ακυρότητα: Αναπλήρωση εισαγγελέα. Απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 1222/2022) (334)

• Ελαφρυντικές περιστάσεις: Νεαροί ενήλικες. Προηγούμενος σύννομος βίος. Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη (ΑΠ 755/2022) (349)

• Ναρκωτικά: Καταδίκη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυτοτελής ισχυρισμός περί ιδίας χρήσης. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 428/2022) (363)

• Ναρκωτικά: ΔΕπιβολή ποινής για διακίνηση ναρκωτικών. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 449/2022) (364)

• Νομιμοποίηση εσόδων: Έσοδα προερχόμενα από φοροδιαφυγή. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1318/2022) (368)

• Ραδιοσήματα: Αθώωση για χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 269/2023) (374)

• Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις της Ε.Ε.: Απαγορευμένη συμφωνία των εταιρειών-μελών της Κοινοπραξίας. Μη κατά προορισμόν χρήση των επιχορηγήσεων. Διαχρονικό δίκαιο (ΤρΕφΑθ 970/2021) (383)

• Υφ’ όρον απόλυση: Κρίση για την διαγωγή του κρατουμένου (ΣυμβΕφΑθ 552/2023 – εισ. πρότ. Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου) (390)

• Υποστήριξη της κατηγορίας: Παραγραφή της αστικής αξίωσης. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία (ΤρΠλημΛαρ 1551/2022) (393)

• Κατάσχεση: Άρση κατασχέσεως σκάφους. Αρχή της αναλογικότητας (ΣυμβΠλημΧαλκιδικ 199/2021 – εισ. πρότ. Βασιλείας Σαριδάκη) (395)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Προστασία του αιγιαλού και της παραλίας: Παραβιάσεις των νόμων για την προστασία των κοινόχρηστων κτημάτων του αιγιαλού και της παραλίας (ΕγκΕισΑΠ 10/2023 – Π. Παναγιωτόπουλος) (397)

• Άδειες κρατουμένων: Δικαίωμα του κρατουμένου να παραστεί στην κηδεία στενού συγγενούς του (ΕγκΕισΑΠ 11/2023 – Δ. Παπαγεωργίου) (398)

• Ποινικό μητρώο: Διαγραφή καταδίκης για πράξη που έπαψε να είναι αξιόποινη (ΔιατΕισΠλημΑθ 75/2023 – Ελισσάβετ Παράσχη) (397)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.