Ποινικά Χρονικά | Ιούνιος-Ιούλιος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2020 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Νίκος Παρασκευόπουλος / Ευτύχης Φυτράκης Γενετήσια πράξη χωρίς ηδονισμό (Με αφορμή την ΜΟΕΑνΚρ 64/2019) (401)

• Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ανακριτικών υπαλλήλων κατά την προδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 251-252 ΚΠΔ (405)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αποδεικτικά μέσα: Περιεχόμενο του απορρήτου των επικοινωνιών. Λήψη υπόψιν αποδεικτικού μέσου περί ιδιοκτησίας ιστοσελίδας (ΑΠ 1093/2018) (414)

• Δυσφήμηση συκοφαντική: Συκοφαντική δυσφήμηση μέσω ανάρτησης ιστολογίου (blog) (ΑΠ 951/2019) (418)

• Κλοπή: Κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1804/2019) (425)

• Πλαστογραφία πιστοποιητικών: Χρήση πλαστού απολυτηρίου λυκείου. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1942/2019) (427)

• Τεκμήριο αθωότητας: Απόλυτη ακυρότητα. Παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας (ΑΠ 1806/2019) (440)

• Βιασμός: Μεταβολή της κατηγορίας από βιασμό σε παράνομη βία λόγω ελλείψεως ηδονιστικού σκοπού (ΜΟΕΑνΚρ 64/2019) (446)

• Ανθρωποκτονία: Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή. Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου (ΤρΕφΑθ 2663/2017) (447)

• Αποδεικτικά μέσα: Απολογία συγκατηγορουμένου ως μόνο αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος του κατηγορουμένου (ΤρΕφΑθ 5309/2017) (451)

• Φοροδιαφυγή: Αθώωση για φοροδιαφυγή κατόπιν αναγνωρίσεως από διοικητικό δικαστήριο της ακυρότητας απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής του κατηγορουμένου (ΤρΕφΠειρ 143/2020) (452)

• Δεδικασμένο: Δεδικασμένο επί εγκλημάτων που συρρέουν φαινομενικώς κατ’ ιδέαν (ΣυμβΠλημΑθ 2394/2019 – εισ. πρότ. Σοφίας Σισμανίδου) (454)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Απόλυση υπό όρο: Ελάχιστος χρόνος πραγματικής έκτισης της συνολικής ποινής καθείρξεως ως προϋπόθεση της απόλυσης υπό όρο. Διαχρονικό δίκαιο (ΓνωμΕισΑΠ 6/2020 – Δ. Παπαγεωργίου) (459)

• Πραγματογνωμοσύνη: Πραγματογνώμονες πυροτεχνουργοί (ΕγκΕισΑΠ 10/2020 – Π. Μπρακουμάτσος) (460)

• Εισαγγελεύς: Άσκηση ποινικής δίωξης και αρχές που διέπουν το εισαγγελικό έργο κατά τον νέο ΚΠΔ (ΕγκΕισΑΠ 11/2020 – Β. Πλιώτας) (460)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Κωνσταντίνος Κουτσογεώργος Συμμετοχή σε ποινική δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας όταν έχει παραγραφεί η αστική αξίωση για την ικανοποίηση της οποίας υπόχρεος δεν είναι ο κατηγορούμενος (461)

• Νικόλαος Γανιάρης Η αποδεικτική αξιοποίηση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) (463)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Ιωάννης Γιαννίδης Απιστία. Δήλωση συνέχισης της διαδικασίας. Αναδρομική εφαρμογή ουσιαστικών και δικονομικών κανόνων. (468)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.