Ποινικά Χρονικά | Ιανουάριος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
• Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι Η τεχνητή νοημοσύνη ως πρόκληση για το ποινικό δίκαιο. Προς αναζήτηση ενός νέου μοντέλου απόδοσης ποινικής ευθύνης; (3)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αποδεικτικά μέσα / Ψευδής Βεβαίωση: Παράνομα αποδεικτικά μέσα. Λήψη υπόψιν συνομιλιών των κατηγορουμένων στο messenger. Υπεξαγωγή και νόθευση δικογραφιών από δικαστικούς υπαλλήλους (ΑΠ 954/2020) (22)

• Υπέρβαση εύλογης διάρκειας ποινικής διαδικασίας: Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 753/2022) (33)

• Κλήση / Κλήτευση: Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος παρά την μη προβολή σχετικού αιτήματος από το σύνολο των κατηγορουμένων και παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής (ΑΠ 473/2022 – παρατηρήσεις Ν. Δ. Βασιλειάδης) (40)

• Ποινή / Φορολογικά αδικήματα: Επιμέτρηση της ποινής. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθησιν (ΑΠ 175/2022) (52)

• Ποινική διαπραγμάτευση: Ζητήματα αιτιολογίας επί καταδίκης μετά από ποινική διαπραγμάτευση (ΑΠ 764/2022) (54)

• Προσωρινή κράτηση: Εξακολούθηση προσωρινής κρατήσεως κατηγορουμένων για εκβίαση και σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Διαχρονικό δίκαιο (ΣυμβΕφΑθ 207/2020 – εισ. πρότ. Δ. Γκύζη) (61)

• Φορολογικά αδικήματα: Φοροδιαφυγή τελούμενη με απόκρυψη εισοδημάτων ατομικής επιχείρησης (ΤρΕφΛαρ 280/2022) (65)

• Ανήλικοι: Γενετήσιες πράξεις και γενετήσιες χειρονομίες επί των αδικημάτων του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκων (ΜΟΔΧαν 107-113/2022) (66)

• Εξαίρεση δικαστικού λειτουργού: Λόγοι ευπρέπειας (ΣυμβΠλημΚαλ 2/2023 – εισ. πρότ. Χρυσούλας Αντιγόνης Τομαρά) (70)

• Σωματική βλάβη: Μεταβολή κατηγορίας από επικίνδυνη σε απλή. Yφ’ όρον παραγραφή. Διαχρονικό δίκαιο (ΤρΑναθΔικ 70/2023) (72)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Αθλητισμός: Αθλητική βία, χειραγώγηση αγώνων και ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) (ΕγκΕισΑΠ 13/2022 – Βιργινία Σακελλαροπούλου) (75)

• Περιβάλλον: Ο ρόλος των εισαγγελέων και των κρατικών οργάνων εν γένει στην προστασία του περιβάλλοντος (ΕγκΕισΑΠ 14/2022 – Π. Παναγιωτόπουλος) (76)

• Βασανιστήρια: Διερεύνηση καταγγελιών κακοποίησης κρατουμένων (ΕγκΕισΑΠ 1/2023 – Δ. Παπαγεωργίου) (77)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

• Βασιλική Τζαλαβρά Τα χρονικά όρια του απορρήτου των επικοινωνιών επί ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (Με αφορμή την ΑΠ 954/2020) (78)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.