Ποινικά Χρονικά | Ιανουάριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

• Δημήτριος Ζημιανίτης Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ίδρυση, δομή και διαδικαστικό αποτύπωμα στην εθνική ποινική-δικονομική τάξη (3)

• Διονύσιος Μουζάκης Διασυνοριακές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: πρόοδος ή οπισθοδρόμηση στη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις; (11)

• Όλγα Τσόλκα Λειτουργικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και «δικαστικός έλεγχος», κατ’ άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 (21)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αιτιολογία: Αυτοτελής ισχυρισμός περί τοξικομανίας (ΑΠ 808/2020) (36)

• Αναίρεση: Εκ παραδρομή μη εξέταση λόγου αναιρέσεως. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 6/2021) (37)

• Ανθρωποκτονία: Απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Εφαρμογή του άρ. 44 παρ. 3 εδ. α΄ (ΑΠ 1409/2020) (38)

• Αποδεικτικά μέσα: Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψιν βιντεοληπτικού υλικού από τοποθέτηση καμερών (ΑΠ 1367/2020) (42)

• Ναρκωτικά: Εισαγωγή ναρκωτικών με αποστολή δέματος (ΑΠ 1158/2020) (55)

• Ποινή: Επιβολή χρηματικής ποινής. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 823/2020) (61)

• Ανακριτική διείσδυση: Ζητήματα απολύτου ακυρότητας. Γνώση του περιεχομένου της εισαγγελικής πρότασης (ΣυμβΕφΑθ 1147/2021 – εισ. πρότ. Ν. Μαρκάκη) (63)

• Απάτη – Έφεση: Παραπομπή για απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Έλλειψη αιτιολογίας του βουλεύματος ως λόγος εφέσεως κατ’ αυτού (ΣυμβΕφΑθ 1426/2021 – σύμφ. εισ. πρότ. Κυριακούλας Χατζηνώτα) (65)

• Κατάσχεση: Αίτηση για άρση κατασχέσεως στο στάδιο της κύριας διαδικασίας. Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του συμβουλίου (ΣυμβΠλημΑθ 2291/2020 – αντίθ. εισ. πρότ. Αικατερίνης Μήτρου) (69)

• Ακυρότητα: Απόλυτη ακυρότητα της προκαταρκτικής εξέτασης λόγω παραβίασης του δικαιώματος ενημέρωσης του υπόπτου και της γνωστοποίησης των δικαιωμάτων του σε αυτόν (ΣυμβΠλημΠειρ 751/2021 – αντίθ. εισ. πρότ. Θωμαής Εμμανουηλίδου) (70)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Άδειες κρατουμένων: Χορήγηση άδειας απουσίας σε κρατούμενο ο οποίος εκτίει αθροιστικώς το υπόλοιπο ανασταλείσας ποινής μετά από άρση της απόλυσης (ΓνωμΕισΑΠ 1/2022 – Λ. Σοφουλάκης) (74)

• Ιατρική αμέλεια: Διερεύνηση σχετικών καταγγελιών. Γενικές οδηγίες για την αποφυγή παραβιάσεων του άρ. 2 της ΕΣΔΑ (ΕγκΕισΑΠ 14/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (74)

• Δικαίωμα αντίστασης: Αξιόποινη δραστηριότητα υπό την επίκληση του άρ. 120 παρ. 4 Σύντ. Οδηγίες χειρισμού σχετικών υποθέσεων (ΕγκΕισΑΠ 1/2022 – Β. Πλιώτας) (76)

• Εμπορία ανθρώπων: Χαρακτηρισμός του αιτούντος ως θύματος εμπορίας ανθρώπων (άρ. 1 Ν. 4251/2014) (ΔιατΕισΠλημΘεσ 690/2020 – Κυριακή Κλιάμπα – παρατ. Αγγελικής Σεραφείμ / Χ.Κ. Παπαθανασίου) (77)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γρηγόριος Πεπόνης Η επιβολή πλημμεληματικής ποινής εις βάρος Υπουργού, υπό τον νέο Ποινικό Κώδικα (79)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.