Ποινικά Χρονικά | Ιανουάριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Ιανουαρίου 2020 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα Προβλήματα της Ποινικής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και οι νέοι Ποινικοί Κώδικες (3)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Ένδικα μέσα: Έφεση κατ’ αποφάσεως περί εκδόσεως. Διαχρονικό δίκαιο (ΣυμβΑΠ 1360/2019 – σημείωση Α. Μπαλτά) (21)

• Κρατούμενοι / Άδειες: Χορήγηση άδειας σε καταδικασθέντα για περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης (ΣυμβΑΠ 1001/2019) (27)

Νομιμοποίηση εσόδων: Καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (ΑΠ 548/2018) (31)

Νομιμοποίηση εσόδων: Τέλεση του εγκλήματος από τον δράστη του βασικού εγκλήματος (ΑΠ 97/2019) (32)

Νόμος ποινικός: Αναδρομική εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου επί πλαστογραφίας (ΑΠ 1458/2019 – παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη) (34)

• Πλαστογραφία: Χρήση πλαστού εγγράφου από τρίτον (ΠεντΕφΑθ 509/2019) (45) 

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Έλεγχος διττού αξιοποίνου. Άρνηση εκτέλεσης εντάλματος από τις ελληνικές δικαστικές αρχές λόγω παραγραφής των αποδιδόμενων στον εκζητούμενο πράξεων και λόγω τελέσεώς τους εν μέρει στην ελληνική επικράτεια (ΣυμβΕφΑθ 129/2019) (46)

• Βιασμός: Μεταβολή της κατηγορίας από βιασμό σε κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθησιν (ΣυμβΠλημΒολ 253/2019 – σύμφ. εισ. πρότ. Ν. Κωνσταντίνου) (51)

• Έκθεση: Παράλειψη φροντίδας ηλικιωμένου με αποτέλεσμα τον θάνατό του (ΣυμβΠλημΗλ 98/2019 – εισ. πρότ. Κωσταντούλας Αθανασοπούλου) (57)

• Αποχή δικαστικού προσώπου: Δήλωση αποχής δικαστή από την εκδίκαση υπόθεσης λόγω προηγούμενης συμμετοχής του σε άλλη υπόθεση με τον ίδιο κατηγορούμενο (ΣυμβΠλημΛαρ 231/2019) (58)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

• Διατροφή: Μη συμμόρφωση με δικαστική απόφαση για καταβολή διατροφής από κακοβουλία (ΤρΑερΑθ 74/2019) (60)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Διαβατήρια: Αντίθεση διατάξεων των άρ. 1 και 5 του π.δ. 25/2004 στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης των Ευρωπαίων πολιτών (ΓνωμΕισΑΠ 1/2020 – Χ. Βουρλιώτης) (62)

• Δικαίωμα στην ζωή: Δικονομικό σκέλος του δικαιώματος στην ζωή κατ’ άρ. 2 της ΕΣΔΑ. Διερεύνηση των συνθηκών θανάτου κρατουμένου (ΕγκΕισΑΠ 1/2020 – Δ. Παπαγεωργίου) (62)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 465 ΕΔ. Α΄ ΝΕΟΥ ΠΚ

• Χρήστος Νάϊντος Η αναδρομική ισχύς του ηπιότερου για τον κατηγορούμενο νόμου και η μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 εδ. α΄ ΠΚ (63)

Ιωάννης Αγγελόπουλος Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 εδ. α΄ του νέου ΠΚ – Σκέψεις με αφορμή την ΤριμΠλημΑθ 2371/2019 (71)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άννα Οικονόμου Η συμβατότητα της τιμώρησης του αυτοξεπλύματος με τις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου – Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 97/2019 (74)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Ιανουαρίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Δεκεμβρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.