Ποινικά Χρονικά | Φεβρουάριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Φεβρουαρίου 2020 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου / Ι. Ναζίρης Το σύστημα ποινών στο ελληνικό ποινικό δίκαιο (81)

• Νικόλαος Δημητράτος Η αδυναμία αποφυγής του αδίκου κατ’ άρθρο 33 του νέου ΠΚ (93)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Απόπειρα: Απόπειρα κλοπής. Διάκριση από απρόσφορη απόπειρα (ΑΠ 1481/2018) (100)

• Διέγερση: Πρόκληση για την τέλεση εγκλήματος με ομιλία αρχηγού πολιτικού κόμματος. Αιτιολογημένη αθώωση (ΑΠ 850/2019) (104)

• Δυσφήμηση συκοφαντική: Έννοια “τρίτου” επί συκοφαντικής δυσφημήσεως (ΑΠ 688/2019, ΑΠ 1273/2019 – παρατηρήσεις Ε. Αποστολάκη) (106)

• Εγκληματική οργάνωση / Συμμορία: Μεταβολή της κατηγορίας από εγκληματική οργάνωση σε συμμορία (ΑΠ 176/2019 – παρατηρήσεις Κ. Χατζόπουλου) (112)

• Ποινή: Μετατροπή συνολικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας με συγχωνευτική απόφαση. Υπέρβαση εξουσίας (ΑΠ 1650/2019) (126)

• Απιστία στην υπηρεσία: Μεταβολή της κατηγορίας από απιστία στην υπηρεσία σε κοινή απιστία. Απάτη (ΤρΕφΑθ 2495/2018) (134) 

• Φορολογικά αδικήματα: Εξωλογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ (ΜονΕφΑθ 775/2019) (138)

• Έκδοση: Άρνηση έκδοσης εκζητουμένου λόγω προβλέψεως θανατικής ποινής στην ποινική νομοθεσία του κράτους που αιτείται την έκδοση (ΣυμβΕφΠειρ 3/2019) (140)

• Δικαιώματα υπόπτου: Δικαίωμα ενημέρωσης του υπόπτου κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης (ΣυμβΠλημΑθ 1668/2019 – εισ. πρότ. Σ. Παππά  παρατηρήσεις Ι. Ανδρουλάκη) (142)

• Προσωρινή κράτηση: Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέως για την επιβολή προσωρινής κράτησης (ΣυμβΠλημΠατρ 47/2020 – αντίθ. εισ. πρότ. Ελένης Αγγελοπούλου) (147)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Ζώα: Εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων (ΕγκΕισΑΠ 2/2020 – Δ. Ασπρογέρακας) (153)

• Πραγματογνωμοσύνη: Επιλογή ειδικευμένου προσώπου για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης (ΕγκΕισΑΠ 3/2020 – Δ. Παπαγεωργίου) (154)

• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ποινική δίωξη για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως καμερών εντός καταστήματος εστίασης (ΔιατΕισΕφΑθ της 21.1.2020 – Γ. Βούλγαρης) (155)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Παύλος Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σχετικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (άρθρα 2 και 469 του νέου ΠΚ) (157)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Φεβρουαρίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Φεβρουαρίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.