Ποινικά Χρονικά | Δεκέμβριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
• Αργύριος Καρράς Οι νεότερες νομοθετικές ποινικές δικονομικές ρυθμίσεις (721)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αγορανομικά αδικήματα: Παράνομη επέμβαση σε μηχανισμό μέτρησης καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος. Διοικητική παράβαση. (ΑΠ 69/2022) (736)

• Αλλοδαποί: Μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στην Χώρα. Ζητήματα τοπικής αρμοδιότητας. (ΑΠ 207/2022) (739)

• Αρμοδιότητα: Απόλυτη ακυρότητα. Σύνθεση μικτού ορκωτού δικαστηρίου (ΑΠ 66/2022) (743)

• Έγκληση: Παράβολο για την υποβολή εγκλήσεως. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 42/2022) (745)

• Εκβίαση: Τέλεση εκβίασης με την μη κάλυψη επιταγών ευκολίας (ΑΠ 38/2022) (746)

• Ναρκωτικά: Εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Ζητήματα χαρακτηρισμού μιας ουσίας ως ναρκωτικής (ΑΠ 188/2022) (749)

• Επιταγή: Συναίνεση για συμπλήρωση λευκών επιταγών στο όνομα του εκδότη (ΠεντΕφΚαλ 78/2021) (751)

• Σήματα: Παραπομπή για πλαστογραφία, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση διατάξεων περί προστασίας σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού (εισ. πρότ. Στυλιανής Γιαϊλόγλου) (ΣυμβΠλημΑθ 178/2020) (752)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εκτιτέα ποινή και υφ’ όρον απόλυση: Εκτιτέα ποινή και υφ’ όρον απόλυση προσώπων που καταδικάσθηκαν αμετακλήτως πριν από την έναρξη ισχύος του νέου ΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 10/2022 – Ι. Προβατάρης) (758)

• Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής: Μετάβαση των επιμελητών της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής σε άλλη κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών (ΓνωμΕισΑΠ 11/2022 – Γεωργία Αδειλίνη) (759)

• Επιτάχυνση της διαδικασίας: Επιτάχυνση της διαδικασίας (άρ. 48 παρ. 1 ΚΠΔ και άρ. 45 παρ. 2 ΚΠΔ). Αποτίμηση της πρακτικής χρησιμότητας των νέων ρυθμίσεων (ΕγκΕισΑΠ 11/2022 – Δ. Παπαγεωργίου) (760)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΟΜΟΥ ΟΒ΄ [2022] (επιμέλεια: Παναγιώτης Δεριζιώτης / Νίκη Στρίκου) (761)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.