Ποινικά Χρονικά | Δεκέμβριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Γιάννης Ναζίρης Η έκτιση της ποινής από καταδικασθέντες με αναπηρία [Μετά τους Ν. 4855/2021 και 4871/2021] (721)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αιτιολογία: Αποδεικτικά μέσα. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 1300/2020) (737)

• Ακυρότητα: Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψιν απολογητικών υπομνημάτων του κατηγορουμένου (ΑΠ 875/2020, ΟλΑΠ 2/2021) (737)

• Ληστεία: Καταδίκη για απλή συνέργεια σε ληστεία από κοινού κατά συρροή, από δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά και μη, με ιδιαίτερη σκληρότητα και από την οποία επήλθε βαριά σωματική βλάβη. Ζητήματα αιτιολογίας και νομίμου βάσεως (ΑΠ 664/2020) (742)

• Όπλα: Συγχώνευση ποινών για κατοχή όπλου στην φυλακή. Ζητήματα εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου (ΑΠ 1085/2020) (743)

• Σωματεμπορία: Στοιχεία σωματεμπορίας. Κατ’ επάγγελμα τέλεση (ΑΠ 806/2020) (743)

• Υπεξαίρεση: Αθώωση νομίμου εκπροσώπου Α.Ε. για κακουργηματική υπεξαίρεση από εντολοδόχο (παραγγελιοδόχο) και κακουργηματική απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθησιν στο πλαίσιο σύμβασης εμπορικής συνεργασίας (ΤρΕφΑθ 4674/2019) (745)

• Άρση απορρήτου: Αξιοποίηση αποδεικτικού υλικού συλλεγέντος κατόπιν άρσεως του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών για πράξη μη περιλαμβανόμενη στο άρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2225/1994. Απόλυτη ακυρότητα (ΜονΠλημΜυτ 152/2020) (747)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εισαγγελεύς: Οδηγίες για την αποφυγή συμπλήρωσης των ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης πριν από την εκδίκαση των υποθέσεων (ΕγκΕισΑΠ 13/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (750)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

• “WS κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας”: Απαγόρευση εκτέλεσης ερυθράς αγγελίας της Interpol σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαπιστώνεται από την δικαστική αρχή η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της αρχής “ne bis in idem” (ΔΕΕ C-505/19 – παρατ. Δ. Βούλγαρη) (751)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Ηλίας Αναγνωστόπουλος Η απαγόρευση ανάγνωσης της (προ)ανακριτικής απολογίας του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (ΚΠΔ 365 παρ. 2) – Με αφορμή την ΟλΑΠ 2/2021 (758)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΟΜΟΥ ΟΑ΄ [2021] (επιμέλεια: Παναγιώτης Δεριζιώτης) (761)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.