Ποινικά Χρονικά | Δεκέμβριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου 2020 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής κατά τον νέο ΚΠΔ (721)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αιτιολογία: Καταδίκη για κατά συναυτουργίαν έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 106/2020) (732)

• Ακυρότητα: Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψιν μη αναγνωσθέντος εγγράφου (ΑΠ 410/2020) (734)

• Αμέλεια: Καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας από υπόχρεο. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 1514/2019) (735)

• Απόπειρα: Απρόσφορη απόπειρα. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 152/2020) (737)

• Δυσφήμηση συκοφαντική: Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 1948/2019) (738)

• Ενάσκηση δικαιώματος: Άρση του αδίκου λόγω ενάσκησης δικαιώματος (ΑΠ 587/2020) (739)

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Άσκηση εφέσεως κατ’ αποφάσεως για εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΣυμβΑΠ 2004/2019) (739)

• Ληστεία: Απλή συνέργεια σε ληστεία. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 678/2020) (740)

• Μάρτυρες: Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψιν μη αναγνωσθέντος εγγράφου (ΑΠ 399/2019) (741)

• Ποινικό μητρώο: Απόλυτη ακυρότητα. Ανάγνωση δελτίου ποινικού μητρώου (ΑΠ 1290/2019) (744)

• Χρέη προς το Δημόσιο: Μη καταβολή χρεών. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 828/2020) (745)

• Ναρκωτικά: Κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ατομική χρήση. Αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του προτέρου συννόμου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Διαχρονικό δίκαιο (ΜονΕφΠειρ 68/2020) (747)

• Κλητήριο θέσπισμα: Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος λόγω αοριστίας (ΤρΠλημΠειρ 3787/2019) (750)

• Παραγραφή: Παραγραφή εγκλημάτων φοροδιαφυγής. Αναδρομική εφαρμογή του άρ. 32 παρ. 3 και 4 του Ν. 4745/2020 επί εκκρεμών υποθέσεων. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης (ΜονΠλημΣερ 1493/2020) (751)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Αρμοδιότητα: Προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος λόγω κατά τόπον αναρμοδιότητος (ΔιατΕισΕφΑνΚρ 24/2020Ν. Μαρκάκης) (753)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Εμμανουήλ Αποστολάκης Η γενική ρήτρα της καλής πίστης ως πηγή ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης – Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1514/2019 (754)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

• Χρίστος Χ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο ‒ Γενικό Μέρος, β΄ έκδοση, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2020 (υπό Ι. Γιαννίδη) (760)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΟΜΟΥ Ο΄ [2020] (επιμέλεια: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος / Παναγιώτης Δεριζιώτης) (761)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Δεκεμβρίου 2020 πατήστε εδώ.