Ποινικά Χρονικά | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Ηλίας Αναγνωστόπουλος Συμφωνίες αναβολής της ποινικής δίωξης (deferred prosecution agreements) και ποινική λογοδοσία (481)

• Θεοχάρης Δαλακούρας Δογματική θεμελίωση και συστηματική ένταξη των εναλλακτικών διαδικασιών στην ελληνική ποινική δίκη. Οι στρατηγικές επιλογές του Έλληνα νομοθέτη στον νέο ΚΠΔ (490)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής: Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1090/2022) (501)

• Δωροληψία υπαλλήλου: Απαίτηση χρηματικού ωφελήματος εκ μέρους μουφτή για την έκδοση διαζυγίου (ΑΠ 8/2023) (506)

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ερήμην του εκζητουμένου. Απόρριψη εφέσεως (παρατ. Α. Μπαλτά) (ΣυμβΑΠ 800/2022) (515)

• Κατάστημα κράτησης: Προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1683/2022) (520)

• Υποστήριξη της κατηγορίας: Απόλυτη ακυρότητα. Παράσταση υποστηρίζοντος την κατηγορία με παθόντα ανήλικο (ΑΠ 547/2023) (527)

• Χρέη προς το Δημόσιο: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Οφειλές έναντι της ΟΛΠ Α.Ε. (ΑΠ 1330/2022) (533)

• Δικαίωμα μετάφρασης, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αυτοενοχοποίηση: Ουσιώδη έγγραφα. Δωροδοκία ή δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Απολογία στην αλλοδαπή, ανυπόγραφο έγγραφο και προδικαστικές καταθέσεις μαρτύρων (ΠεντΕφΑθ 434, 971, 1399/2022) (537)

• Δήλωση επιθυμίας προόδου της δίκης: Απάτη με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΤρΕφΝαυπλ 152/2022) (549)

• Ιατρική αμέλεια: Σωματική βλάβη εξ αμελείας. Έγκαυμα από τοποθέτηση διαθερμίας στην γλουτιαία περιοχή (ΤρΣτρΑθ 486/2022) (550)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Επιθεώρηση εργασίας: Έλεγχος για εργασιακή εκμετάλλευση ως μορφή εμπορίας ανθρώπων. Συλλογή προσωπικών δεδομένων (ΕγκΕισΑΠ 5/2023 – Γ. Σκιαδαρέσης) (552)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Βασίλειος Κολοκοτρώνης Το «αδίκημα» της κατοχής, χρήσης και προμήθειας κινητού τηλεφώνου εντός φυλακής (με αφορμή την πρόσφατη αρεοπαγιτική νομολογία) (559)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.