Ποινικά Χρονικά | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Νικόλαος Γ. Δημητράτος Η κατ’ οίκον έκτιση της ποινής και η υφ’ όρον απόλυση κρατουμένου στον νέο Ποινικό Κώδικα (481)

• Ιωάννης Κ. Μοροζίνης Σκέψεις για την υφ’ όρον απόλυση μετά το Ν. 4855/2021 – Το οριστικό τέλος του θεσμού (488)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αναβολή: Απόρριψη αιτήματος αναβολής. Ζητήματα αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας (ΑΠ 931/2021) (500)

• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Υποχρέωση γνωστοποίησης αρχείου προσωπικών δεδομένων. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 251/2021) (504)

• Έκρηξη – Εκρηκτικές ύλες: Βόμβα μολότοφ. Απαλλαγή για έκρηξη, με την χρήση εκρηκτικών υλών, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών βομβών. Διαχρονικό δίκαιο (ΟλΑΠ 3/2022) (506)

• Ναρκωτικά: Αρνητική υπέρβαση εξουσίας εκ της μη επιβολής υποχρεωτικώς επιβαλλόμενης χρηματικής ποινής (ΑΠ 192/2021) (522)

• Νομιμοποίηση εσόδων: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων υπόπτου (ΟλΑΠ 1/2022) (523)

• Χρέη προς το Δημόσιο: Μη καταβολή ΦΠΑ σε Τελωνείο. Ρυθμιστικό εύρος άρ. 469 ΠΚ. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 597/2021) (535)

• Απάτη εις βάρος Δημοσίου: Πράξη τελούμενη με την χρήση πλαστού πιστοποιητικού (απολυτηρίου Λυκείου). Παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής (ΠεντΕφΑθ 2274/2019) (539)

• Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: Μη εκτέλεση ΕΕΣ λόγω μη νόμιμης σύνθεσης του δικαστηρίου που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και λόγω απειλής απάνθρωπων και εξευτελιστικών συνθηκών κράτησης εις βάρος του εκζητουμένου στο κράτος εκδόσεως του ΕΕΣ (ΣυμβΕφΑθ 45/2022) (541)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Βιασμός: Μη συναινετική αφαίρεση ή σκόπιμη καταστροφή του προφυλακτικού κατά την διάρκεια της ερωτικής πράξης από έναν εκ των συμμετεχόντων σε αυτήν, ενώ έχει χορηγηθεί συναίνεση αποκλειστικώς για συνεύρεση με προφυλακτικό (“stealthing” ή “stealth-breeding”). – Βιασμός κατ’ άρ. 336 παρ. 4 νΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 6/2022 – Ι. Προβατάρης) (550)

• Αλλοδαποί: Επαναπροώθηση των παρατύπως εισερχομένων αλλοδαπών στην χώρα (ΕγκΕισΑΠ 10/2022Γ. Σκιαδαρέσης) (553)

• Έγκληση – Νομική βοήθεια – Παράβαση καθήκοντος: Απόρριψη της έγκλησης κατά παράβαση του άρ. 59 παρ. 2 ΚΠΔ. Απόλυτη ακυρότητα. Ζητήματα παροχής νομικής βοήθειας. Μη στοιχειοθέτηση ψευδούς βεβαίωσης και παράβασης καθήκοντος από αστυνομικό που προβαίνει στην δέσμευση του δράστη με σκοπό την προσαγωγή του και συνυπογράφει εσφαλμένως την έκθεση σύλληψης ως «συλλαβών» (ΔιατΕισΕφΑθ ΠΡΦ 2021/589 Δ. Γκύζης) (553)

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 Στέφανος Παύλου (559)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.