Ποινικά Χρονικά | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Ulfrid Neumann Δομή και ρυθμιστικό περιεχόμενο της αρχής της ενοχής στο ποινικό δίκαιο (481)

• Ηλίας Αναγνωστόπουλος Η δίωξη της απιστίας μετά τον Ν. 4637/2019 (με αφορμή τις ΣυμβΠλημΑθ 2758/2020, 2165/2020, 2147/2020) (490)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Γενετήσια πράξη με ανήλικο: Διαχρονικό δίκαιο επί αποπλανήσεως παιδιών (άρ. 339 παρ. 1 πΠΚ) (ΑΠ 1/2020) (510)

• Ποινή: Υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας (ΑΠ 1863/2019) (525)

• Φοροδιαφυγή: Εικονικότητα φορολογικών στοιχείων επί διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΣτΕ 984/2020) (531)

• Παράνομη υιοθεσία: Διαχρονικό δίκαιο. Ακυρότητα επιδόσεως καταδικαστικής απόφασης που εξεδόθη ερήμην (ΜΟΕΑθ 98/2020) (533)

• Απόλυση υπό όρο: Απόλυση υπό όρο κρατουμένου που πάσχει από επίκτητη ανοσοποιητική ανεπάρκεια (AIDS) (ΣυμβΕφΠατρ 78/2020 ­– εισ. πρότ. Γ. Τσιρώνη) (534)

• Αναστολή: Αναστολή εκτελέσεως της επιβληθείσας ποινής. Διαχρονικό δίκαιο (ΤρΠλημΑθ 291/2020) (536)

• Απιστία: Μη υποβολή δηλώσεως συνέχισης της διαδικασίας επί κακουργηματικής απιστίας (ΣυμβΠλημΑθ 2758/2020 – εισ. πρότ. Σ. Καραμάνη) (536)

• Απιστία: Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρ. 405 παρ. 1 εδ. β΄ νΠΚ (ΣυμβΠλημΑθ 2165/2020 – αντίθ. εισ. πρότ. Στυλιανής Γιαϊλόγλου) (539)

• Απιστία: Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρ. 405 παρ. 1 εδ. β΄ νΠΚ (ΣυμβΠλημΑθ 2147/2020 – αντίθ. εισ. πρότ. Χριστιάννας Φραγκιά) (544)

• Υπεξαίρεση: Λογιστικό χρήμα. Δήλωση προόδου της διαδικασίας κατ’ άρ. 464 ΠΚ (ΣυμβΠλημΚαβ 82/2020 – εισ. πρότ. Β. Αδάμπα) (551)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Απόλυση υπό όρο: Πιστοποίηση της αναπηρίας κρατουμένων ως προϋπόθεση ευεργετικού υπολογισμού των ημερών κράτησης για την χορήγηση απόλυσης υπό όρο. Διαχρονικό δίκαιο (ΓνωμΕισΑΠ 9/2020 Δ. Παπαγεωργίου) (555)

• Εισαγγελεύς: Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου επί συγκεκριμένων περιπτώσεων κρατουμένων (ΓνωμΕισΑΠ 10/2020Δ. Παπαγεωργίου) (556)

• Εισαγγελεύς: Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου επί θέματος σχετικού με την αναφορά Έλληνα πολίτη προς την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων (ΓνωμΕισΑΠ 12/2020Λ. Σοφουλάκης) (556)

• Επανακαθορισμός εκτιτέας ποινής: Εφαρμογή του άρ. 2 παρ. 2 ΠΚ επί προβλέψεως ηπιότερης ποινής με νεότερη διάταξη μετά την αμετάκλητη καταδίκη (ΔιατΕισΕφΒορΑιγ 29/2020Γ. Μπισμπίκης) (557)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.