Ποινικά Χρονικά | Απρίλιος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2021 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Δημήτριος Τσιλίκης Η διασυνοριακή συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων στον ενωσιακό χώρο – Προβληματισμοί για την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση της η-απόδειξης (e-evidence) (241)

• Γεώργιος Φουσκαρίνης Η «έμμονη καταδίωξη» (stalking): Εγκληματολογικός φαινότυπος και ερμηνεία του άρθρου 333 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ (256)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Καταγραφή ερωτικών πράξεων σε βίντεο και ανάρτηση αυτού σε ιστοσελίδα χωρίς την συναίνεση της συμμετέχουσας (ΑΠ 96/2020, ΑΠ 505/2020) (275)

• Τόπος τέλεσης εγκλήματος: Τόπος τέλεσης συκοφαντικής δυσφήμησης που διαπράττεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (ΑΠ 378/2020) (287)

• Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας: Μεταβολή κατηγορίας από αποπλάνηση ανηλίκου (άρ. 339 παρ. 1 περ. β΄ πΠΚ) σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρ. 337 παρ. 1 πΠΚ). Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω υφ’ όρον παραγραφής (ΜΟΕΑθ 400/2019) (288)

• Απιστία σχετική με την υπηρεσία: Αθώωση για κακουργηματική απιστία σχετική με την υπηρεσία (άρ. 256 πΠΚ), δωροληψία υπαλλήλου (άρ. 235 πΠΚ) και νομιμοποίηση εσόδων (ΤρΕφΑθ 3243/2019) (290)

• Έκδοση: Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του εκζητουμένου με περιοριστικούς όρους (ΣυμβΕφΑθ 143/2020) (290)

• Βιασμός: Παραπομπή του κατηγορουμένου για βιασμό σε φαινομένη συρροή με κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη κατ’ εξακολούθησιν (ΣυμβΠλημΠατρ 354/2020 – εισ. πρότ. Ευγενίας Μαγκλάρα) (292)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Ποινή: Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής των κρατουμένων μαθητών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά την διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους λόγω κορωνοϊού (ΓνωμΕισΑΠ 11/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (302)

• Δημόσια έγγραφα: Χορήγηση αντιγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων του ΕΣΡ κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας κατά το άρ. 25 παρ. 4 στοιχ. β΄ Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (ΓνωμΕισΑΠ 13/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (302)

• Δέσμευση: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατ’ άρ. 261 παρ. 1 εδ. α΄ και 262 παρ. 4 ΚΠΔ. Διαχρονικό δίκαιο (ΓνωμΕισΑΠ 14/2021 – Γ. Γεράκης) (304)

• Κλητήριο θέσπισμα: Προβολή ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος με την κατ’ άρ. 322 ΚΠΔ προσφυγή (ΔιατΕισΕφΑθ ΠΡΦ 20-147/2020 – Γ. Βούλγαρης) (307)

• Φορολογικά αδικήματα: Φοροδιαφυγή περί τον ΦΠΑ. Παραγραφή. Διαχρονικό δίκαιο (ΔιατΕισΠλημΚαβ 123/2021 – Β. Αδάμπας) (308)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Βασιλική Τζαλαβρά Η μη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της χωρίς δικαίωμα διάδοσης μέσω του διαδικτύου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δίχως προηγούμενη επέμβαση σε “σύστημα αρχειοθέτησης” (312)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2021 πατήστε εδώ.