Ποινικά Χρονικά | Απρίλιος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου 2020 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Θωμάς Σάμιος Ζητήματα συρροής λόγων μείωσης της ποινής υπό τον νέο Ποινικό Κώδικα (241)

• Δημήτριος Βούλγαρης “Idem”: Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης σε ευρωενωσιακό επίπεδο ως όρος της αρχής “ne bis in idem” (250)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αγορανομικά αδικήματα: Εκ προθέσεως διάθεση τροφίμων ακατάλληλων για κατανάλωση. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1444/2019, ΑΠ 1732/2019) (262)

• Ακυρότητα: Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψιν καταθέσεων του κατηγορουμένου που δόθηκαν στην προδικασία (ΑΠ 1851/2019 – παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη) (265)

• Απάτη: Καταδίκη για απάτη τελεσθείσα με την είσπραξη συντάξεως θανόντος. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 2060/2019) (267)

• Δόλος: Καταδίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 133/2019) (274)

• Δυαδικές κυρώσεις / Ne bis in idem: Οδική κυκλοφορία. Απόρριψη ισχυρισμού περί παραβιάσεως της αρχής ne bis in idem (ΑΠ 357/2019 – παρατηρήσεις Άννας Οικονόμου) (276)

• Εμπορία ανθρώπων: Σωματεμπορία τελούμενη από κοινού. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1979/2019) (286) 

• Κλοπή: Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 2064/2019) (293)

• Μη συμμόρφωση σε δικαστική διαταγή: Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1640/2019) (294)

• Πλαστογραφία: Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1832/2019) (296)

• Επιμέτρηση της ποινής: Ζητήματα αιτιολογίας. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 2064/2019) (297)

• Ποινή: Συρροή λόγων μείωσης της ποινής (ΑΠ 1223/2019) (298)

• Απιστία: Απιστία εις βάρος του Δημοσίου. Διαχρονικό δίκαιο (ΤρΕφΑθ 4131α/2019) (303)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Ασυνόδευτοι ανήλικοι: Προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕγκΕισΑΠ 8/2020 – Γεωργία Αδειλίνη) (316)

• Εμπορία ανθρώπων: Υποχρεώσεις δικονομικής φύσεως των κρατών-μελών σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με το άρ. 4 της ΕΣΔΑ (ΕγκΕισΑΠ 9/2020 – Δ. Παπαγεωργίου) (316)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γρηγόριος Πεπόνης Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με την διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του νέου Ποινικού Κώδικα (317)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Επί του άρθρου 46 της από 13.4.2020 ΠΝΠ – “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Π. Κουρελέας) (319)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Απριλίου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Απριλίου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.