Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Ενημερωτικά Σεμινάρια με θέμα: «Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» – Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, Παρασκευή 20.12.2019, Παρασκευή 10.1.2020, Σάββατο 11.1.2020

Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 17:00-21:00

Προεδρία: Ιωάννης Τέντες, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

17:00: Έναρξη

17:00-17:20: Χαιρετισμοί

Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, Πρόεδρος Αρείου Πάγου

Βασίλειος Πλιώτας, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Εισηγήσεις

17:20-17:40: Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου: Οι επιρροές του άρθρου 2 στο Γενικό και Ειδικό μέρος του νέου ΠΚ

17:40-18:00: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: Οι ελαφρυντικές περιστάσεις κατά τον νέο ΠΚ

18:00-18:20: Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα κατά τον νέο ΠΚ (δογματική θεμελίωση – απόπειρα – συμμετοχή)

18:20-18:40: Διάλειμμα

18:40-19:00: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών: Ποινή: Η βαθύτερον εισχωρούσα έννομος βία: έκτιση εν φυλακή ή αναστολή;

19:00-19:20: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: Η προστασία του απορρήτου κατά τον νέο ΠΚ

19:20-19:40: Γεώργιος Τριανταφύλλου, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Τα εγκλήματα διαφθοράς στον δημόσιο τομέα κατά τον νέο ΠΚ

19:40-21:00: Συζήτηση

21:00: Πέρας της πρώτης συνεδρίας

 

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 | ώρα 17:00-21:00

Προεδρία: Αργύριος Καρράς, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εισηγήσεις               

17:00-17:20: Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.: Το σύστημα ποινών του ΠΚ και η διαχρονική εξέλιξή του

17:20-17:40: Λάμπρος Σοφουλάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου: Τα εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας

17:40-18:00: Γεώργιος Μπισμπίκης, Εισαγγελέας Εφετών Πατρών: Τα εγκλήματα κοινού κινδύνου

18:00-18:20: Διάλειμμα

18:20-18:40: Μιχαήλ Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ.: Εγκληματική οργάνωση και συναφή εγκλήματα κατά το νέο ΠΚ

18:40-19:00: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: Οι διατάξεις περί συμμετοχής

19:00-19:20: Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Αθηνών: Οι μεταβολές του νέου ΠΚ στα τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 5-11 ΠΚ)

19:20-21:00: Συζήτηση

21:00: Πέρας της δεύτερης συνεδρίας

 

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 | ώρα 10:00-13:30

Προεδρία: Ιωάννα Μάνδρου, Δημοσιογράφος

Εισηγήσεις

10:00-10:20: Αλέξανδρος Κωστάρας Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: Βασανιστήρια και κατάχρηση εξουσίας

10:20-10:40: Παναγιώτης Φιλόπουλος, Εφέτης Αθηνών, Δ.Ν. Παν/μίου Tübingen: Η ποινική προστασία των τηλεπικοινωνιών

10:40-11:00: Αργύριος Καρράς, Ομότ, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η επίδραση του ΠΚ στο νέο ΚΠΔ

11:00-11:40: Διάλειμμα

11:40-12:00: Θεμιστοκλής Σοφός, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Βόννης: Ο δικαστικός έλεγχος της έννοιας της δημόσιας τάξης

12:00-12:20: Νικόλαος Δημητράτος, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η αδυναμία αποφυγής του αδίκου κατ’ άρθρο 33 νέου ΠΚ

12:20-12:40: Νικόλαος Λίβος Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η προβληματική των διαζευκτικά επαπειλούμενων ποινικών κυρώσεων στον νέο Π.Κ.

12:40-13:30: Συζήτηση

13:30: Πέρας της τρίτης συνεδρίας

 

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 | ώρα 16:30-19:30

Προεδρία: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Εισηγήσεις

16:30-16:50: Δημήτριος Βούλγαρης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Μονάχου: Ζητήματα απόπειρας

16:50-17:10: Ιωάννης Ανδρουλάκης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Τα υπηρεσιακά εγκλήματα

17:10-17:30: Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων και πληροφοριακών συστημάτων

17:30-17:50: Διάλειμμα

17:50-18:10: Ιωάννης Μοροζίνης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Μονάχου: Απάτη με υπολογιστή

18:10-18:30: Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Μονάχου: Η απιστία

18:30-18:50: Βασίλειος Πετρόπουλος, Δικηγόρος, Υφηγητής Παν/μίου Μονάχου: Η δωροδοκία-δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα

18:50-19:10: Στέφανος Στανέλλος, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Αθηνών: Η καταδολίευση δανειστών

19:10-19:30: Συζήτηση

19:30: Πέρας της τέταρτης συνεδρίας