Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Νοέμβριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Ο Οδυσσέας Ελύτης φοιτητής στη Νομική Σχολή της Αθήνας – Πρόσωπα και εικόνες από τη Νομική Σχολή της δεκαετίας του 1930 (641)

Ιωάννης Π. Μαντζουράνης Η υποκατάσταση τρίτου σε θέση επισπεύδοντος ως διαδοχή στην έννομη σχέση της αναγκαστικής εκτελέσεως (652)

Σταύρος Κιτσάκης Ιδιωτικό και Δημόσιο δίκαιο  – Σκέψεις σχετικά με την κλασσική διχοτόμηση του δικαίου με αφορμή την ΣτΕ 1944/2021 (Ολομ.) (660)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Μίσθωση ακινήτου που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη: Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή ο επιζών σύζυγός του υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη μίσθωση, έστω και αν δεν είναι κληρονόμος του μισθωτή (ΜΕφΑθ 2528/2022) (με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (676)

Παθητική εις ολόκληρον ενοχή: Το δικαίωμα  επιλογής του δανειστή δεν ασκείται καταχρηστικά εκ μόνου του λόγου ότι δεν στρέφεται κατά του οικονομικά ισχυρότερου συνοφειλέτη (ΠΠρΛαμ 3/2021) (με παρατηρήσεις Μακρ. Χοΐδου) (680)

Έκτακτες νομοθετικές παρεμβάσεις στο δίκαιο των εμπορικών μισθώσεων: Τα εξαιρετικά νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν για τον μετριασμό της πανδημίας Covid-19 κατισχύουν της εφαρμογής των γενικών ρητρών των άρθρων 388 και 288 ΑΚ, η ρυθμιστική εμβέλεια των οποίων περιορίζεται στην αντιμετώπιση των επαχθών συνεπειών τυχόν άλλων περιστάσεων, που δικαιολογούν περαιτέρω επέμβαση στην σύμβαση (ΜΠρΡεθ 171/2022) (682)

Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.): Οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν εξαιρετική νομιμοποίηση ως μη δικαιούχοι διάδικοι, ακόμα και όταν έχουν αναλάβει την διαχείριση των απαιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3156/2003 (ΑΠ 1343/2022) (686)

Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.): Η εταιρεία διαχείρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά τον Ν. 3156/2003 δεν διαθέτει βάσει του ως άνω νόμου εξαιρετική νομιμοποίηση ως μη δικαιούχος διάδικος. Δεν δύναται να ασκεί ένδικα βοηθήματα στο όνομα της αποκτώσας τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις εταιρείας (ΑΠ 822/2022) (με παρατηρήσεις Μ. Σταθόπουλου) (688)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Χαρούλα Απαλαγάκη / Λάμπρος Ι. Κιτσαράς Η εξαιρετική νομιμοποίηση των ΕΔΑΔΠ κατά τη διαχείριση τιτλοποιημένων απαιτήσεων (704)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γεωργία Τσάκνη Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας (714)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Βασιλική Κ. Παπαδούλη: Αφηρημένη Υπόσχεση ή Αναγνώριση Χρέους (υπό Γ. Μεντή) (717)

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

+ Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου (720)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.