Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Δεκέμβριος 2019

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου 2019 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 Κλεάνθης Ρούσσος Εικονικότητα και αποποίηση κληρονομίας (721)

 Λάμπρος Κιτσαράς Τελεσίδικη απόρριψη της αγωγής για δικονομικούς λόγους και διακοπή της παραγραφής: Ερμηνευτικά ζητήματα από τα άρθρα 263 ΑΚ και 579 ΚΠολΔ (725)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων: Η Σύμβαση της Βιέννης ερμηνεύεται αυτόνομα, ενώ τα μη ρυθμιζόμενα ζητήματα (π.χ. η παραγραφή) πρέπει να επιλύονται με αναγωγή στις γενικές αρχές της ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με βάση τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του δικάζοντος δικαστή (ΜΠρΠειρ 3253/2019) (733)

Συμψηφισμός: Ο συμψηφισμός που ασκεί η τράπεζα για την ικανοποίηση αξίωσης κατά ενός εκ των συνδικαιούχων επιφέρει απόσβεση της απαίτησης εκ του κοινού λογαριασμού και ως προς τους λοιπούς συνδικαιούχους, ακόμα και αν το ποσό που συμψηφίσθηκε καλύπτει το σύνολο της κατάθεσης (ΑΠ 1010/2019) (736)

Αδικοπραξία: Δικαιούχος της αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας είναι μόνο ο άμεσα ζημιωθείς. Αν κάποιος, κατόπιν απειλής, εξαναγκασθεί να αναλάβει από κοινό λογαριασμό μέρος ή το σύνολο της κατάθεσης και να παραδώσει τα αναληφθέντα χρήματα στον εκβιαστή του, δικαιούχος αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι μόνο ο αποδέκτης της απειλής. Αντιθέτως, οι λοιποί συνδικαιούχοι του κοινού λογαριασμού, ως έμμεσα ζημιωθέντες, δεν δικαιούνται αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας (ΑΠ 656/2019) (742)

Λογοδοσία: Είναι υποχρεωτική η λογοδοσία όποιου διαχειρίζεται μια εν όλω ή εν μέρει ξένη υπόθεση, εφόσον η διαχείριση συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες. Στάδια της δικαστικά επιδιωκόμενης λογοδοσίας. Πότε καθίσταται οριστική η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την υποχρέωση λογοδοσίας και την καταβολή του ελλείμματος από τον δοσίλογο (ΜΠρΠατρών 518/2019) (747)

Μυστική διαθήκη: Διατυπώσεις για την έγκυρη σύνταξη μυστικής διαθήκης. Αμφισβήτηση όσων βεβαιώνει ο συμβολαιογράφος ότι έγιναν ενώπιόν του δεν επιτρέπεται χωρίς την παράλληλη προσβολή της συνταχθείσας συμβολαιογραφικής πράξης ως πλαστής (ΑΠ 566/2019 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (750)

Προστασία σήματος: Εκτίμηση της ομοιότητας και συνακόλουθα του κινδύνου σύγχυσης μεταξύ σημάτων, ιδίως για φαρμακευτικά προϊόντα. Η αξία των δημοσκοπικών ευρημάτων (Τ-261/17 με παρατηρήσεις Ιακ. Βενιέρη) (758)

Παραβάσεις του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού: Η έλλειψη πρόβλεψης στον Ν. 703/1977 χρόνου παραγραφής των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του εν λόγω νόμου αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου. Ως εκ τούτου πρέπει να εφαρμοστούν αναλογικά οι περιεχόμενοι στο άρθρο 25 του Κανονισμού 1/2003 (ΕΚ) κανόνες περί παραγραφής (ΔΕφΑθ 2246/2018) (763)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αθηνά Ξυνοπούλου Η συμβολή της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου στην ερμηνεία των συμβάσεων από τη σκοπιά της κατανομής των κινδύνων μεταξύ των μερών (765)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Δεκεμβρίου 2019 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Δεκεμβρίου 2019 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.