Συνδρομές 2021 – Ποινικά Χρονικά & Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, εγγραφείτε συνδρομητές ή ανανεώστε την συνδρομή σας στα έγκυρα νομικά περιοδικά Ποινικά Χρονικά και Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου σε προνομιακές τιμές.

Συνδρομές 2021 στα Ποινικά Χρονικά (10 τεύχη, Ιανουάριος-Δεκέμβριος):

  • • Για φυσικά πρόσωπα, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, ετήσια: 115 € από 130 €
  • • Για φυσικά πρόσωπα, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διετής: 210 € από 240 €
  • • Για ασκούμενους δικηγόρους, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, ετήσια: 90 € από €110
  • • Για προπτυχιακούς φοιτητές, έντυπη έκδοση, ετήσια: 80 € από 90 €

 
Συνδρομή 2021 στα Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (10 τεύχη, Ιανουάριος-Δεκέμβριος):

  • • Για φυσικά πρόσωπα, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, ετήσια: 115 € από 130 €
  • • Για φυσικά πρόσωπα, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διετής: 210 € από 240 €
  • • Για ασκούμενους δικηγόρους, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, ετήσια: 90 € από €110
  • • Για προπτυχιακούς φοιτητές, έντυπη έκδοση, ετήσια: 80 € από 90 €

 
Όσο διαρκεί η συνδρομή σας στην έντυπη και ψηφιακή έκδοση, έχετε πρόσβαση στο online αρχείο του αντίστοιχου περιοδικού με όλα τα διαθέσιμα παλαιότερα τεύχη, καθώς και στα αντίστοιχα πακέτα νομοθεσίας (ποινικού ή ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση) με διαρκή ενημέρωση.

Η προσφορά ισχύει για παλιούς και νέους συνδρομητές και μόνο για συνδρομές φυσικών προσώπων.

Για συνδρομές νομικών προσώπων, δικηγορικών εταιρειών και εξωτερικού επισκεφθείτε τις σελίδες των περιοδικών. Για αποκλειστικά ηλεκτρονικές συνδρομές επισκεφθείτε το www.poinikachronika.gr.

Τρόποι πληρωμής για τις συνδρομές: 1) με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες 2) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 3) στα καταστήματά μας.