ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΚΩΣΤΑ Γ. ΜΑΥΡΙΑ - ΤΟΜΟΙ Ι-ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΣΕΛΙΔΕΣ1830
ΙSBN978-618-203-101-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο

Με αυτόν τον τόμο, φίλοι και μαθητές του Ομότιμου Καθηγητή Κώστα Γ. Μαυριά θέλησαν, μετά την αφυπηρέτησή του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, να τον τιμήσουν για την πλούσια και σημαντική συμβολή του στην επιστήμη, την οποία διακονεί επί πολλές δεκαετίες, αλλά και τη διαρκή και εξίσου σημαντική προσφορά του, από διάφορες θέσεις, στην κοινωνική ζωή της Χώρας.

Τα Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά περιλαμβάνουν ενενήντα εννέα μελέτες εκατόν δύο συγγραφέων, και καταλαμβάνουν δύο τόμους, συνολικής έκτασης περίπου 1830 πυκνογραμμένων σελίδων. Οι συμβολές – απόδειξη της απήχησης του έργου του τιμωμένου εντός και εκτός Ελλάδας – εκτείνονται σε ευρύ φάσμα του δημοσίου, του ιδιωτικού, του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως και της συνταγματικής ιστορίας, της ιστορίας του δικαίου και των θεσμών, και της φιλοσοφίας του δικαίου. Μετέχουν συγγραφείς από διάφορες χώρες του κόσμου. Οι γλώσσες των Συμμείκτων είναι η ελληνική, η γαλλική και η αγγλική.