Δείκτης τοποθέτησης

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Θεωρία - νομοθεσία - νομολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2009
ΣΕΛΙΔΕΣ192
ΙSBN978-960-420-424-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας

Στόχος του έργου αυτού είναι η αναζήτηση απάντησης σε βασικά ερωτήματα που άπτονται της ποινικής ιατρικής ευθύνης, και πιο συγκεκριμένα: Υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα από την ενέργεια ιατρικών πράξεων; Αν η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική, ποιες είναι οι αιτίες που το προκαλούν; Περαιτέρω, ποιες είναι οι συνέπειες για τον ασθενή αλλά και γι’ αυτόν που διενήργησε τις ιατρικές πράξεις; Τέλος, τι πρέπει να γίνει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού; Η συνδυαστική επισκόπηση της επιστήμης (βλ. στο 1 κεφάλαιο), της σχετικής νομοθεσίας (βλ. στο 2 κεφάλαιο) και της νομολογίας (βλ. στο 3 κεφάλαιο) θα βοηθήσουν στο να δοθεί ικανοποιητική απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα (βλ. στο 4 κεφάλαιο).