ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ1965
ΣΕΛΙΔΕΣ640
ΙSBN978-000-059-105-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΑφοί Π. Σάκκουλα
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Τα εγχειρίδια του Γεωργίου Μπαλή, και ιδίως αυτά των Γενικών Αρχών, του Εμπραγμάτου Δικαίου, του Οικογενειακού Δικαίου και του Κληρονομικού Δικαίου, έχουν καταστεί κλασικά και αναντικατάστατα για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του ιδιωτικού δικαίου. Ο συγγραφέας με τρόπο αναλυτικό και σαφή καταγράφει την αρχιτεκτονική κάθε επιμέρους κλάδου του Αστικού Δικαίου και παρέχει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίστηκε η σύνταξη του Αστικού μας Κώδικα. Η ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του βασικού αστικού νομοθετήματος από τον ίδιο τον ιστορικό νομοθέτη και πρωτεργάτη του ισχύοντος Κώδικα επιτρέπει την καλύτερη σύλληψη των νομικών εννοιών, του σκοπού των κατ’ ιδίαν ρυθμίσεων και της μεταξύ τους σχέσης. Διευκολύνεται έτσι σε μεγάλο βαθμό, μέσω της αποκάλυψης του αληθινού περιεχομένου τους, η πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και η επίλυση δύσκολων ερμηνευτικών προβλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η γλώσσα του συγγραφέα, που αν και καθαρεύουσα, είναι απλή και εύληπτη.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των –σχεδόν εξαντλημένων– εγχειριδίων του Γ. Μπαλή, τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα παρά τις επιμέρους μεταβολές που έχουν υποστεί συν τω χρόνω κάποια από τα άρθρα του ΑΚ, τα καθιστούν πολύτιμο απόκτημα για τη βιβλιοθήκη κάθε σύγχρονου νομικού.