ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ194
ΙSBN978-618-203-050-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Στο έργο αναλύεται η διαδικασία υπολογισμού της νόμιμης μοίρας, με κύρια βήματα την εύρεση της αξίας την οποία πρέπει να λάβει ο μεριδούχος, την κάλυψη της αξίας αυτής με καταλειπόμενα περιουσιακά στοιχεία ή με παροχές εν ζωή και, τέλος, την ικανοποίηση της τυχόν ελλείπουσας αξίας («συμπλήρωση» της νόμιμης μοίρας). Αυτοτελώς εξετάζονται ο υπολογισμός σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη στην κληρονομία (περιλαμβανόμενης της προβληματικής της κατάχρεης κληρονομίας) και ο υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς.

Η ανάλυση εκτείνεται σε ευρύ φάσμα επιμέρους ζητημάτων έτσι, ώστε να εξειδικεύονται αλλά και να δοκιμάζονται οι λύσεις. Σε επίπεδο συνολικού στόχου, διερευνάται, με καταφατικό πόρισμα, η δυνατότητα θεώρησης της διαδικασίας υπολογισμού ως μεθόδου, η εσωτερική ενότητα δηλαδή που μπορεί να χαρακτηρίζει τη διαδικασία ως προς τα επιμέρους βήματα και ζητήματα.