ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ678
ΙSBN978-618-203-041-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Η τέταρτη έκδοση του καθιερωμένου πλέον στη θεωρία και πράξη εγχειριδίου διακρίνεται από την εκτεταμένη επεξεργασία των περισσότερων ενοτήτων του. Το έργο σε σχέση με την τρίτη έκδοσή του (2015) εμπλουτίσθηκε σημαντικά σε έκταση και βάθος. Έχει λάβει υπόψη του την πρόσφατη νομολογία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ έχουν ενταχθεί στην ύλη του καινοφανή ζητήματα και νέες θεματικές, όπως είναι η σύγχρονη προστασία των εμπορικών απορρήτων, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα αγροτικών προϊόντων και η προστασία των επιχειρηματικών χρηστών έναντι των διαμεσολαβητικών ψηφιακών πλατφορμών.

Το εγχειρίδιο αφομοιώνει πλήρως τη θεαματική στροφή της νομολογίας του Αρείου Πάγου, η οποία εμπέδωσε πλέον την τριάδα σκοπών του σύγχρονου δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτό μεγαλύτερη σημασία σε σύγκριση με το παρελθόν αποκτά η σχέση του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού προς το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Την πρακτική λειτουργία του σύγχρονου και ενδελεχούς εγχειριδίου υποστηρίζει ένας πολύ αναλυτικός πίνακας περιεχομένων και το λεπτομερέστατο αλφαβητικό ευρετήριο του.