Λάμπρος Δ. Σινανιώτης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΣΕΛΙΔΕΣ248
ΙSBN978-960-420-716-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Στις «Γενικές αρχές των ενδίκων μέσων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» ο Λάμπρος Δ. Σινανιώτης αναπτύσσει συνδυαστικά το δίκαιο των ενδίκων μέσων του ΚΠολΔικ, ώστε να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η λειτουργία των ενδίκων μέσων και η ορθή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

Το βιβλίο είναι απαύγασμα μακροχρόνιας ενασχόλησης του συγγραφέα με τη δικονομική θεωρία και την άσκηση δικηγορίας και ως εκ τούτου είναι χρήσιμο τόσο στους ασχολούμενους με τη θεωρία της δικονομίας όσο και στους δικηγόρους.

Συνιστά συνέχεια σειράς εργασιών του Λάμπρου Δ. Σινανιώτη στο πεδίο του δικονομικού δικαίου, όπως τα βιβλία «Η νομιμοποίησις των διαδίκων κατά τον ΚΠολΔικ», «Ειδικές διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔικ», «Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔικ», «Ερμηνεία Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας» (3 τόμοι).