Βασιλική Ν. Κρικέτου, Αικατερίνη Α. Σκουτέλη

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Ανεπιθύμητες ενέργειες και ανεπαρκής πληροφόρηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2017
ΣΕΛΙΔΕΣ248
ΙSBN978-960-420-680-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Το φάρμακο αποτελεί προϊόν ιδιαίτερο, καθώς, παράλληλα με τις θεραπευτικές του ιδιότητες, δύναται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο διφυής αυτός χαρακτήρας έχει ως αποτέλεσμα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η έννοια ελαττωματικό φάρμακο να ταυτίζεται με ελλιπή ενημέρωση, όπως αυτή παρέχεται από τα πληροφοριακά έγγραφα του φαρμάκου, και όχι με ελαττωματική κατασκευή ή σύνθεση.

Το παρόν σύγγραμμα αναλύει λεπτομερώς τα στάδια από την έρευνα μέχρι την αδειοδότηση του φαρμάκου σε κανονιστικό επίπεδο, όπως και το ρυθμιστικό πλαίσιο μετά την κυκλοφορία αυτού. Παράλληλα, προβαίνει σε παράθεση της θεωρίας σε αντιπαραβολή με αντιπροσωπευτικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με το ζήτημα του ελαττωματικού φαρμάκου, παρουσιάζει τη θέση του κοινοδικαίου απέναντι στο ίδιο θέμα και εντέλει επισημαίνει κομβικά ζητήματα που απασχόλησαν την ελληνική νομολογία και τα οποία, εκ της πρακτικής τους αξίας, ενδιαφέρουν κάθε εμπλεκόμενο στο φαρμακευτικό χώρο.