ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372-384 ΠΚ), εγκλήματα κατά της περιουσίας (άρθρα 385-406Α ΠΚ), εγκλήματα περί τα υπομνήματα (άρθρα 216-223ΠΚ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2016
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ960
ΙSBN978-960-420-596-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ59357362

Η τρίτη έκδοση του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου, που ο Ιωάννης Γιαννίδης χαρακτήρισε ως «έργο γενεάς», περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση και σχολιασμό τόσο της πρόσφατης νομολογίας όσο και των νομοθετικών επεμβάσεων στα εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων.

Αναλύονται μ.ά. ο ν. 3904/2010 (ικανοποίηση του παθόντος και «ποινική συνδιαλλαγή»), ο ν. 4312/2014 («απόδοση των κατασχεθέντων υπέρ του Δημοσίου), οι διατάξεις περί των πτωχευτικών αδικημάτων (άρθρ. 171 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα), οι σχετικές με τα περιουσιακά αδικήματα διατάξεις των ν. 4139/2013, 4055/2012, 3920/2011, 3772/2009, η νεοπαγής διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 3 ΠΚ καθώς και οι διατάξεις περί σημάτων (ν. 4072/2012), που επέβαλαν εκ νέου εκτίμηση των σχέσεων συρροής αυτών με την πλαστογραφία. Στο πεδίο της νομολογίας εξαίρονται οι προοδευτικές τοποθετήσεις πολλών αποφάσεων χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται περιπτώσεις που προβληματίζουν ως προς την εφαρμογή της αρχής nullum crimen nulla poena sine lege. Τονίζεται ακόμη το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν καταστήσει την ανάγκη επέμβασης του νομοθέτη ιδιαιτέρως πιεστική προκειμένου να αντιμετωπισθούν κενά της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως οι επιθέσεις κατά συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (denial of services) και η αφαίρεση περιουσιακών αξιών εκπεφρασμένων σε ψηφιακό νόμισμα όπως το bitcoin.

Το έργο προσφέρει πλήρη και σφαιρική εικόνα της σχετικής ύλης, παρέχοντας ασφαλή και εμπεριστατωμένα επιχειρήματα και λύσεις με πλήθος παραδειγμάτων και αποφάσεων.

Εν όψει νέας έκδοσης, διατίθεται σε τιμή προσφοράς.