ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012|2011
ΣΕΛΙΔΕΣ1149
ΙSBN978-960-420-053-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Οι νόμοι 5960/1933 περί επιταγής και 5325/1932 περί συναλλαγματικής αποτελούν αναμφίβολα τη ραχοκοκαλιά του Αξιογραφικού Δικαίου, ενός τομέα με συνεχώς αυξανόμενη πρακτική σημασία στις συναλλαγές, ο οποίος αποτελεί και το πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης του συγγραφέα. Ειδικότερα:

Η πέμπτη έκδοση του «Δικαίου της Επιταγής», έτος έκδοσης: 2012, σελίδες: 525, ISBN: 978-960-420-440-3, είναι σημαντικά βελτιωμένη, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις εξελίξεις της νομολογίας και της θεωρίας που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση του έργου (2007). Μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στα ειδικότερα ζητήματα των μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες μαστίζουν την ελληνική οικονομία και εξ ορισμού είναι κατά την έκδοσή τους ακάλυπτες, κατά κανόνα δε μένουν ακάλυπτες μέχρι την εμφάνισή τους προς πληρωμή. Η νέα έκδοση αντιμετωπίζει με δογματική συνέπεια όλα τα προβλήματα της δικαστηριακής πράξης, από την έκδοση και την κυκλοφορία της επιταγής μέχρι τη δικαστική ενάσκηση όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τον τίτλο, ακόμη και τα ιδιαίτερα προβλήματα των ακάλυπτων επιταγών κατά την πτώχευση και την εξυγίανση των επιχειρήσεων. Το έργο συμπληρώνεται με ολοκληρωμένο ευρετήριο καθ’ ύλη, βασική βιβλιογραφία του δικαίου της επιταγής και πίνακα περιεχομένων.

Η τέταρτη έκδοση του «Δικαίου της Συναλλαγματικής», έτος έκδοσης: 2011, σελίδες: 624, ISBN: 978-960-420-461-8, είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό αναθεωρημένη. Λαμβάνει υπόψη πλήρως όλες τις νεότερες τάσεις της νομολογίας και της θεωρίας στο οικείο γνωστικό πεδίο. Εμπλουτίζει την ύλη με τις σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που διατυπώνονται τόσο στη νομολογία όσο και στη θεωρία σχετικά με κρίσιμα ζητήματα του δικαίου της συναλλαγματικής. Διευκολύνει ουσιωδώς τους αναγνώστες με την ορθολογικότερη οργάνωση της ύλης και την μεταφορά των παραπομπών σε υποσημειώσεις.