ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2015
ΣΕΛΙΔΕΣ212
ΙSBN978-960-420-578-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτικό βοήθημα

Οι Εφαρμογές Οικογενειακού Δικαίου συμπληρώνουν το έργο του ίδιου συγγραφέα που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε νέα έκδοση (Οικογενειακό Δίκαιο, 2014). Έχουν σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή αλλά και του νομικού της πράξης με τη συνδυαστική και θαρραλέα εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης που απαιτείται για την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων των οικογενειακών σχέσεων. Η ύλη χωρίζεται σε δύο μέρη· στο πρώτο μέρος βρίσκονται ασκήσεις αφομοίωσης στις οποίες τα ζητήματα αναπτύσσονται και επιλύονται σταδιακά, ακολουθώντας τη δομή της ύλης του Οικογενειακού Δικαίου. Στο δεύτερο μέρος βρίσκονται ασκήσεις ελέγχου· χωρίς τίτλους και με τις λύσεις να βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου και όχι κάτω από το κείμενο της κάθε άσκησης, εξασκούν την ικανότητα αυτενέργειας και ορθού νομικού χαρακτηρισμού των πραγματικών περιστατικών που θα υπαχθούν στον κατάλληλο κανόνα δικαίου. Σε όλες τις απαντήσεις των ασκήσεων περιέχονται παραπομπές στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οικογενειακού Δικαίου που στόχο έχουν να ενθαρρύνουν τη μελέτη με άμεση πρόσβαση στις αντίστοιχες θεωρητικές αναπτύξεις.