ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2006|2005|2008
ΣΕΛΙΔΕΣ1070
ΙSBN978-960-420-331-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Ποινικό Δίκαιο – Γενικό μέρος

Τόμος 1ος: Θεωρία για το έγκλημα, έκδ. 2η (Έτος Έκδοσης: 2006, Σελίδες: 608, ISBN: 960-420-282-0)

Τόμος 2ος: Απόπειρα και συμμετοχή (Έτος Έκδοσης: 2005, Σελίδες: 328, ISBN: 960-420-247-2)

Τόμος 3ος: Συρροή – Παραγραφή (Έτος Έκδοσης: 2008, Σελίδες: 134, ISBN: 978-960-420-367-3)

Πρόκειται για το κλασικό εγχειρίδιο του Γενικού Μέρους του Ποινικού Δικαίου του καθηγητή Νικολάου Ανδρουλάκη, στο οποίο περιέχεται μια εξαντλητική δογματική ανάπτυξη των σχετικών ζητημάτων.

Ο 1ος τόμος αναφέρεται στην Θεωρία του Εγκλήματος, καλύπτει δε όλα τα προβλήματα που αφορούν την πράξη, το άδικο και τον καταλογισμό σε ενοχή, κατά τρόπο που απηχεί τις σημερινές θέσεις του συγγραφέως γύρω από τα κεντρικά μεγέθη του ποινικού δικαίου. Η παρούσα 2η έκδοση είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα έως τον χρόνο κυκλοφορίας της, καθώς και με την νεώτερη νομολογία, η οποία σε ορισμένους τομείς (π.χ. στον ενδεχόμενο δόλο) εμφάνισε, μετά την πρώτη έκδοση του έργου, έντονη κινητικότητα. Σε αρκετά σημεία έχουν επιχειρηθεί συμπληρώσεις και βελτιώσεις σε σχέση με την πρώτη έκδοση, ενώ το εγχειρίδιο έχει συμπληρωθεί με μια νέα παράγραφο αφιερωμένη στον χρόνο και τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος.

Ο 2ος τόμος καλύπτει την δογματική ύλη του Γενικού Μέρους που αφορά δύο από τα σημαντικότερα πεδία των ειδικών μορφών εμφάνισης του εγκλήματος: της απόπειρας και της συμμετοχής. Ο συγγραφέας επεξεργάζεται αναλυτικά όλα τα επιμέρους ζητήματα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη του την ιστορική βούληση του νομοθέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση επί του Σχεδίου Νόμου του ΠΚ, αλλά και τις σύγχρονες τάσεις της ποινικής επιστήμης, όπως αυτές καταγράφονται και σε άλλες έννομες τάξεις. Στην εξ ολοκλήρου νέα έκδοση και αυτού του βιβλίου, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αναθεωρημένες απόψεις του συγγραφέως σε θεμελιώδη μεγέθη της σχετικής ύλης (π.χ. για τον τιμωρητικό λόγο της απόπειρας, για τον προσδιορισμό του εκούσιου στοιχείου στην υπαναχώρηση, καθώς και για τις προϋποθέσεις κατάφασης της πρόκλησης αποφάσεως στην ηθική αυτουργία), να ενημερωθεί για δυσεπίλυτα προβλήματα που μέχρι σήμερα είχαν απασχολήσει περιορισμένα την θεωρία και την πράξη (βλ. π.χ. τις αναπτύξεις για τον agent provocateur και το “θύμα” του και για τις λεγόμενες ουδέτερες πράξεις), αλλά και να παρακολουθήσει κριτικά την εξέλιξη της νεότερης νομολογίας. Ο τόμος ολοκληρώνεται με προσάρτημα για την αναγκαία συμμετοχή.

Το μεγαλύτερο τμήμα του 3ου τόμου καταλαμβάνουν οι αναπτύξεις για την συρροή. Με αυτή συμπληρώνεται το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου, που είχε ξεκινήσει με τον προηγούμενο τόμο (αφιερωμένο στην απόπειρα και την συμμετοχή), το οποίο καλύπτει την ύλη των λεγόμενων “ειδικών μορφών εμφάνισης του εγκλήματος”. Ο συγγραφέας επεξεργάζεται με πληρότητα όλα τα σχετικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψιν του τις νεώτερες εξελίξεις στην θεωρία και την νομολογία (βλ. π.χ. την πραγμάτευση της προβληματικής του κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος, μετά την προσθήκη της παραγράφου 2 στο άρθρου 98 ΠΚ με τον Ν. 2721/1999). Η ύλη του εγχειριδίου ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην παραγραφή.

Και οι τρεις τόμοι περιέχουν ένα εύχρηστο λημματικό ευρετήριο όρων.

Το σύνολο του έργου προσφέρεται σε προνομιακή τιμή.