ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2014
ΣΕΛΙΔΕΣ476
ΙSBN978-960-420-559-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ38118162

Πρόκειται για νέα, βελτιωμένη και επαυξημένη, έκδοση του Εγχειριδίου Οικογενειακού δικαίου (έκδοση 3η, 2005), που απευθύνεται τόσο στους φοιτητές της Νομικής, όσο και στους νομικούς της πράξης για τους οποίους φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ευσύνοπτο βοήθημα, πλήρως ενημερωμένο με τις τελευταίες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο χώρο του οικογενειακού δικαίου. Επιπροσθέτως έχει ληφθεί υπόψη η πλούσια νομολογία του ΕΔΔΑ, που πλέον επηρεάζει την εικόνα του ελληνικού οικογενειακού δικαίου. Το βιβλίο περιέχει επίσης κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για αλλοδαπές έννομες τάξεις.

Η ύλη χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά στη συμβίωση, έγγαμη και εκτός γάμου (σύμφωνο συμβίωσης). Το δεύτερο είναι αφιερωμένο στη γονική σχέση και το τρίτο στους θεσμούς που εντάσσονται στην οικογενειακή αλληλεγγύη (διατροφή εκ του νόμου, επιτροπεία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.). Τα μέρη διαιρούνται σε κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο έχει δύο ενότητες. Στην πρώτη γίνεται συστηματική παρουσίαση της ύλης ενώ στη δεύτερη διερευνώνται ειδικά ζητήματα (νομική θεωρία, νομολογία, συγκριτικές πληροφορίες και κοινωνιολογικές παρατηρήσεις). Με τον τρόπο αυτό δεν διακόπτεται η απρόσκοπτη ροή του κειμένου με αποσπασματικές πληροφορίες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον αναγνώστη που ενδιαφέρεται για ειδικότερα ζητήματα να αποκτήσει άμεση πρόσβαση σ’ αυτά.