Χρήστος Θ. Παπαδημητρίου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2010
ΣΕΛΙΔΕΣ224
ΙSBN978-960-420-437-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Μέσα από το σύγγραμμα «Τρόποι Διείσδυσης του Κοινοτικού δικαίου στην Εθνική έννομη τάξη» αναδεικνύονται θεωρητικά και αναλύονται σε κάθε τους έκφανση όλες οι μέθοδοι με τις οποίες το ευρωπαϊκό δίκαιο επηρεάζει το εθνικό δίκαιο, καθώς και οι πρακτικές πτυχές τους. Σκοπός της νέας αυτής μελέτης είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για την εξέταση των τρόπων αλληλεπίδρασης των δικαίων αυτών, παρέχοντας έναν εκτενή οδηγό των δικαιωμάτων που αντλούν οι πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε. από το δίκαιό της και ταυτόχρονα απτούς τρόπους με τους οποίους οι τελευταίοι μπορούν να επικαλεστούν τις διατάξεις του, προκειμένου να επιτύχουν τη πλήρη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.