ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2009
ΣΕΛΙΔΕΣ328
ΙSBN978-960-420-416-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται οι σημαντικώτερες μελέτες του συγγραφέα επί του πεδίου του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. Η συλλογική δημοσίευση των μελετών αυτών επεβλήθη από το γεγονός, ότι ήσαν εγκατεσπαρμένες σε διάφορα περιοδικά και τιμητικούς τόμους του εσωτερικού και εξωτερικού, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε αυτές να είναι κάπως δυσχερής. Στις δημοσιευόμενες μελέτες αντιμετωπίζονται σε βάθος και με πρωτοτυπία σημαντικά ζητήματα του δικονομικού δικαίου. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όχι μόνο για τους θεωρητικούς της Δικονομίας αλλά και για τους δικηγόρους της πράξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας προσήρμοσε κατά το δυνατόν τις παλαιότερες μελέτες του στις ρυθμίσεις του Κώδ.Πολ.Δικ. και στο κρατούν σήμερα γλωσσικό ιδίωμα.