Πόπη Η. Παπανδρέου

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2008
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ370
ΙSBN978-960-420-370-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Το βιβλίο "Η συνολική ποινή - Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή" ασχολείται με ζητήματα που άπτονται της "συγχώνευσης των ποινών", όπως έχει καθιερωθεί ο σχετικός όρος στην πράξη. Η παρούσα 2η έκδοση, αφενός μεν είναι ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις και τις εξελίξεις της νομολογίας στα σχετικά θέματα, που έλαβαν χώρα από την 1η έκδοση μέχρι σήμερα, αφετέρου δε έτυχε συνολικής επεξεργασίας, με την βελτίωση της κατάστρωσης της ύλης στα επιμέρους κεφάλαια, την εξειδίκευση ζητημάτων που επισημάνθηκαν ήδη στην 1η έκδοση, την προσθήκη νέων, την επίλυση ειδικότερων θεμάτων που απαντώνται συχνότερα στην πράξη, αλλά και την παράθεση σχεδιαγραμμάτων και χρήσιμων υποδειγμάτων καθώς και την δημιουργία εύχρηστου ευρετηρίου όρων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, μεταξύ άλλων, στις θεματικές της μετατροπής της συνολικής ποινής σε χρηματική, της αναστολής εκτέλεσης της συνολικής ποινής, του σχηματισμού της συνολικής ποινής επί συνάντησης στερητικών της ελευθερίας ποινών με ποινές σε χρήμα, της συνάντησης κατά του αυτού προσώπου καταδικαστικής απόφασης και τίτλου προσωρινής κράτησης και του σχηματισμού της συνολικής ποινής επί υφ' όρον απόλυσης του καταδίκου, με στόχο να αποτελέσει το παρόν έργο ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο βοήθημα για τους ασχολούμενους με τα οικεία ζητήματα στην πράξη.