Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ο.Τ.Α. & Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2006
ΣΕΛΙΔΕΣ221
ΙSBN960-420-307-X
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας επέφερε σημαντικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία που ακολουθείται στους ΟΤΑ. Παράλληλα, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας μετέβαλε τη διαδικασία εκδίκασης των σχετικών εκλογικών διαφορών των ΟΤΑ και των νπδδ. Το παρόν βιβλίο καλύπτει τα δημιουργηθέντα βιβλιογραφικά κενά, αντιμετωπίζοντας τα αναφυόμενα συναφή ζητήματα. Αποτελείται από την εισαγωγή, όπου παρατίθεται η ιστορική θεμελίωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, και δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η προεκλογική διαδικασία και στο δεύτερο μέρος οι διαφορές που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Ενημερωμένο νομολογιακά μέχρι τον Μάιο 2006, απευθύνεται όχι μόνο προς τους νομικούς, αλλά προς όλους όσους ενδιαφέρονται για τα κοινά. Γι' αυτό είναι γραμμένο κατά τρόπο κατανοητό και από μη νομικούς. Είναι ένα βιβλίο πάντα επίκαιρο και χρήσιμο, εν όψει και των επικείμενων εκλογών στους ΟΤΑ.