Αναστάσιος Στ. Τριανταφύλλου

Η ΚΑΘ΄ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ230
ΙSBN960-420-283-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Το βιβλίο πραγματεύεται το ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον εφαρμοστή και μελετητή του Δικαίου ζήτημα της καθ' ύλη αρμοδιότητας των ποινικών δικαστηρίων και επιχειρεί αφενός ν' ανταποκριθεί στην ανάγκη μιας συστηματικής εξέτασης των αντίστοιχων διατάξεων του ΚΠΔ και των Ειδικών Ποινικών Νόμων και αφετέρου να καλύψει το υπάρχον κενό στον χώρο της ελληνικής ποινικής επιστήμης. Στο πλαίσιο της μελέτης, εκτός από την καταγραφή των αδικημάτων που υπάγονται στην υλική αρμοδιότητα των κοινών και των ειδικών ποινικών δικαστηρίων, εξετάζονται πολυάριθμα ζητήματα που απασχολούν μέχρι σήμερα την θεωρία και την πράξη, με την παράθεση πληθώρας δικαστικών αποφάσεων, τον κριτικό έλεγχο των απόψεων εκείνων που υποστηρίζονται σχετικά και με την διατύπωση της προσωπικής θέσης του συγγραφέα. Περαιτέρω, η ανάλυση της καθ' ύλη αρμοδιότητας και κυρίως οι συνεχείς μεταβολές που επέρχονται στις σχετικές διατάξεις καθιστούν αναγκαία την ουσιαστική εξέταση των συνταγματικού χαρακτήρα προεκτάσεων της σχολιαζόμενης ύλης. Στο τέλος του βιβλίου αναλύονται τα ειδικότερα ζητήματα της καθ' ύλη αναρμοδιότητας των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και τα προβλεπόμενα στον ΚΠΔ ένδικα μέσα που μπορούν ν' ασκηθούν κατά απόφασης ποινικού δικαστηρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι είναι καθ' ύλη αναρμόδιο. Πρόκειται για ένα πολύτιμο βοήθημα, απαραίτητο για τους ασχολούμενους με το Ποινικό και, κυρίως, με το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο.